23 marca 2011
Mistrzostwa Polski w Curlingu

REGULAMIN ELIMINACJI MP JUNIORÓW 2011r.

 

Zawody rozegrane zostaną na lodowisku „Tafla” w Gliwicach w dniach 25-27 marca 2011 roku

 

     I.        Ogólne zasady rywalizacji

 

1.     W trakcie zawodów rozgrywane są mecze złożone z 6 partii, bez ograniczenia czasowego. Wyjątki opisane są w poszczególnych kategoriach.

2.     Każdy mecz w trakcie zawodów musi być rozstrzygnięty. W przypadku remisu następuje dogrywka, aż do wyłonienia zwycięzcy.

3.     Drużyny które grają w następnej kolejce spotkań powinny być gotowe do rozgrzewki i gry 15 minut przed podaną godziną.

4.     Przed każdą kolejką drużynom przysługuje 5 minut treningu. Po zakończeniu treningu każda drużyna zagrywa LSD (Last Stone Draws) określający wybór przywileju ostatniego kamienia w 1 partii.

5.     Draw Shot Challenge (DSC) określamy jako średnia z LSD z pominięciem najsłabszego wyniku.

6.     Awans do finałów MPJ 2011 uzyskują 4 najlepsze zespoły juniorek i juniorów.

7.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy kolejno "Regulaminu Mistrzostw Polski" Polskiego Związku Curlingu i "Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu. Interpretacji regulaminów dokonuje sędzia główny zawodów, a jego decyzje są ostateczne.

 

   II.         System rozgrywek juniorek:

1.     W  fazie eliminacyjnej bierze udział 7 drużyn.

2.     Startujące zespoły grają systemem każdy z każdym.

3.     Do końcowej klasyfikacji liczą się kolejno zwycięstwa, bezpośrednie spotkania, wyniki DSC.

4.     Wyjątkowy przypadek stanowią sytuacje, w których drużyny mają identyczny bilans zwycięstw i zajmują miejsca mogące decydować o awansie lub odpadnięciu z rywalizacji. W takim przypadku kryterium mającym tutaj zastosowanie, po ilości zwycięstw jest DSC, który rozstawia drużyny przed meczami barażowymi. System rozgrywania baraży:

a)    jeśli drużyny z miejsc  4, 5 będą miały taki sam bilans, wtedy rozgrywają mecz 4-endowy, zwycięzca meczu awansuje do finału

b)    jeśli drużyny na miejscach 3-5 będą miały taki sam bilans, wtedy drużyny z miejsc 3, 4 grają między sobą mecz, zwycięzca awansuje, przegrany gra z drużyną z 5 miejsca, wygrany awansuje, wszystkie mecze są 4-endowe

c)     jeśli drużyny z miejsc 4-6 będą miały taki sam bilans, wtedy drużyny z miejsc 5, 6 rozgrywają mecz, przegrany odpada, wygrany gra z drużyną z 4 miejsca, zwycięzca awansuje do finału, wszystkie mecze są 4-endowe

d)    jeśli drużyny z miejsc 3-6 będą miały taki sam bilans, wtedy wygrany z meczu 5-6 gra z przegranym z meczu 3-4 o awans do finału, przegrany z meczu 5-6 odpada, wygrany z meczu 3-4 awansuje, wszystkie mecze są 4-endowe

e)    jeśli drużyny z miejsc 1-5 będą miały taki sam bilans, rozgrywany jest mecz 3-4, przegrany z tego meczu gra z drużyną z 5 miejsca, wygrany awansuje, drużyny z miejsc 1, 2 awansują od razu, wszystkie mecze są 4-endowe

f)     jeśli drużyny z miejsc 2-6 będą miały taki sam bilans, wtedy wygrany z meczu 5-6 gra z przegranym z meczu 3-4 o awans, przegrany z meczu 5-6 odpada, wygrany z meczu 3-4 oraz drużyna z 2 miejsca awansują, wszystkie mecze są 4-endowe

 

 III.        System rozgrywek juniorów:

1.     W fazie eliminacyjnej bierze udział 15 drużyn podzielonych na trzy grupy – A, B i C. Dokonano rozstawienia do każdej z grup zespołu będącego medalistą z poprzednich MP juniorów. Pozostałe zespoły zostały rozlosowane do grup.

2.     W grupach rozgrywane są mecze „każdy z każdym”.

3.     Do klasyfikacji w grupach liczą się kolejno zwycięstwa, bezpośrednie spotkania, wyniki DSC. Wyjątek stanowi punkt 4.

4.     W przypadku takiego samego bilansu zwycięstw w poszczególnych grupach na miejscach decydujących o awansie rozgrywane będą baraże. O kolejności przed barażami decyduje DSC. System rozgrywania baraży:

a)    jeśli drużyny z miejsc 2-3 będą miały taki sam bilans, rozgrywają między sobą mecz 4-endowy.

b)    jeśli drużyny z miejsc 2-4 będą miały taki sam bilans, rozgrywany jest mecz drużyn z miejsc 3-4, wygrany gra z drużyną z 2 miejsca, wszystkie mecze są 4-endowe

c)     jeśli drużyny z miejsc 1-3 będą miały taki sam bilans, rozgrywany jest mecz drużyn z miejsc 1-2, przegrany z tego meczu gra z drużyną z 3 miejsca, wszystkie mecze są 4-endowe

5.     Do finału awansują zwycięzcy poszczególnych grup. Trzy zespoły zajmujące w grupach 2. miejsca klasyfikowane są według liczby zwycięstw a jeśli to nie wystarczy to wg. DSC. Drużyna sklasyfikowana najwyżej oczekuje na zwycięzcę z meczu dwóch pozostałych drużyn po czym rozgrywa mecz decydujący o awansie. Przegrany pierwszego meczu zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji końcowej MP, przegrany meczu drugiego zajmuje 5. miejsce w klasyfikacji końcowej MP.

6.     O klasyfikacji końcowej MP na miejscach 7-15 decydują:

a)    w przypadku miejsc 7-9  - trzy zespoły zajmujące w grupach 3. miejsca klasyfikowane są według liczby zwycięstw a jeśli to nie wystarczy to wg. DSC. Drużyna sklasyfikowana najwyżej zajmuje 7. miejsce MP juniorów, kolejna 8. miejsce, najniżej sklasyfikowana zajmuje miejsce 9.

b)    W przypadku miejsc 10-12 i 13-15 – analogicznie jak w podpunkcie a).

 

 

Regulamin Eliminacje i Półfinałów Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn 2011r.

 

 

Zawody rozegrane zostaną na lodowisku „Tafla” w Gliwicach w dniach 25-27 marca 2011 roku

 

 

     I.        Ogólne zasady rywalizacji

 

1.     W trakcie zawodów rozgrywane są mecze złożone z 6 partii, bez ograniczenia czasowego. Wyjątki opisane są w poszczególnych kategoriach.

2.     Na etapie eliminacji mecze mogą kończyć się remisami. Za zwycięstwo przyznaje się 2 punkty, za remis 1 punkt. Na etapie półfinałów mecze muszą być rozstrzygnięte, a w sytuacji remisowej rozgrywany jest extra end.

3.     Drużyny które grają w następnej kolejce spotkań powinny być gotowe do rozgrzewki i gry 15 minut przed podaną godziną.

4.     Decyzja o przywileju ostatniego kamienia w pierwszej partii jest określana przez Last Stone Draw wykonywanym po rozgrzewce. Każdy pomiar LSD jest ewidencjonowany. Na etapie eliminacji liczona jest suma ze wszystkich zagrań. Na etapie półfinałów liczona jest średnia z zagrań LSD z pominięciem najsłabszego wyniku (Draw Shot Challenge). DSC wykorzystany będzie podczas ewentualnego doboru par przy barażach.

5.     Draw Shot Challenge (DSC) określamy jako średnia z LSD z pominięciem najsłabszego wyniku.

6.     Awans do finałów MPS 2011 uzyskują 4 najlepsze zespoły.

7.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy kolejno "Regulaminu Mistrzostw Polski" Polskiego Związku Curlingu i "Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu. Interpretacji regulaminów dokonuje sędzia główny zawodów, a jego decyzje są ostateczne.

 

 

   II.        System rozgrywek kobiet:

 

Eliminacje i Półfinały

 

Do rozgrywek przystępują 4 zespoły, w związku z powyższym rozegrany zostanie wyłącznie turniej finałowy.

 

 

 III.        System rozgrywek mężczyzn:

Eliminacje

 

1. Do półfinałów awansują 3 najlepsze zespoły.

 

2. Zgłoszone zespoły rozgrywają mecze w jednej 7-zespołowej grupie. Rozlosowane zostają pary rozgrywające mecze w pierwszej kolejce.

 

3. Rozpoczęty mecz można poddać tylko za zgodą drużyny przeciwnej. Propozycje poddania meczu można przedstawić drużynie przeciwnej po rozegraniu co najmniej 4 partii. Drużyna przeciwna ma prawo nie przyjąć poddania meczu. W takim przypadku mecz odbywa się dalej do końca 6 partii, albo do momentu kolejnej propozycji poddania meczu i zgody drużyny przeciwnej. W przypadku poddania meczu i zgody drużyny przeciwnej wynik końcowy spotkania jest zgodny z aktualnym wynikiem meczu, w chwili zaakceptowanej propozycji jego poddania. W innej sytuacji wynik ma rozmiar walkowera.

 

4.Drużyna za zwycięstwo otrzymuje 2 punkty, za remis 2, za porażkę 0.

 

5. Po każdej kolejce zostanie stworzona tabela, na podstawie kolejno:

a) liczby zdobytych punktów

b) różnicy endów wygranych i endów przegranych

c) różnicy kamieni zdobytych i straconych

d) ilości endów wygranych

e) ilości kamieni zdobytych

f) suma z wyników LSD rozgrywanych przed meczemem

 

6. W każdej następnej kolejce drużyna z miejsca 1 gra z drużyną z miejsca 2, 3 z 4 itd. z zastrzeżeniem punktu 8. Tory, na których będą rozgrywane poszczególne mecze, będą przydzielane przed każdą kolejką tak, aby w miarę możliwości nikt nie grał 2 meczów z rzędu na tym samym torze.

 

7. Jeżeli dorobek wszystkich parametrów z pkt. 4 dwóch lub większej liczby drużyn jest identyczny, o miejscach decyduje losowanie. Jeżeli sytuacja taka dotyczy choć jednej drużyny, dla której jest to ostatni mecz w turnieju, o miejscach decyduje wynik bezpośredniego meczu, o ile był rozgrywany (remis w meczu jest remisem niezależnie od ilości wygranych przez zespoły partii), a w wypadku większej ilości drużyn z równym wynikiem – tabela z bezpośrednich spotkań, wyłącznie, jeżeli mecze były rozegrane pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi. Gdy powyższe nie jest możliwe do zastosowania, lub w dalszym ciągu sytuacja nie jest rozwiązana, w ww. sytuacjach pozycję ustala się poprzez rozegranie drużynowego tee-shota (trzy najlepsze zagrania mierzone w centymetrach) w terminie ustalonym przez sędziego głównego.

 

8. Gdy trafiają na siebie zespoły, które w turnieju już ze sobą grały, następuje roszada dokonana w ten sposób, że lepszej z zainteresowanych drużyn przydziela się rywala, z którym jeszcze nie grała, szukając go na kolejnych miejscach tabeli, poniżej pozycji przedmiotowej drużyny. Jeżeli jest to niemożliwe (np. dotyczy 2 ostatnich miejsc), słabszej z zainteresowanych drużyn przydziela się rywala, z którym jeszcze nie grała, szukając go na kolejnych miejscach tabeli, powyżej jej pozycji. Jeżeli niemożliwy jest taki dobór par, by żadna drużyna nie trafiała na rywala, z którym już grała, układ meczów jest taki, aby powtórnie zmierzyły się ze sobą zespoły z możliwie najniższych miejsc tabeli.

 

9. Ze względu na nieparzystą ilość drużyn w turnieju, w każdej kolejce gier, w której uczestniczą wszystkie drużyny turnieju, jedna z nich ma wolny los. W pierwszej kolejce wolny los jest przydzielony na podstawie losowania, w dalszych przysługuje ostatniej drużynie w tabeli. Wolny los oznacza zwycięstwo w rozmiarze walkowera (2 punkty, 3 endy, 6 kamieni)

Każda z drużyn może mieć tylko raz wolny los. W przypadku gdy dana drużyna znajdzie się drugi raz na ostatnim miejscu, wolny los przypada drużynie wyżej w tabeli.

 

10. Po 4 kolejkach drużyny zajmujące miejsca 1-3 zajmują w eliminacjach odpowiednio miejsca 1., 2., 3. i awansują do półfinałów. Z rywalizacji odpadają drużyny z miejsc 4-7 i zajmują odpowiednio 7-10 miejsce w klasyfikacji końcowej MP. 

 

Półfinały

 

1.     W fazie półfinałowej bierze udział 6 drużyn - trzy najlepsze  z poprzednich MPS oraz trzy najlepsze z eliminacji

2.     Startujące zespoły grają systemem każdy z każdym.

3.     Do końcowej klasyfikacji liczą się kolejno liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek, wynik DSC.

4.     W przypadku takiego samego bilansu zwycięstw na miejscach decydujących o awansie rozgrywane będą baraże. O kolejności przed barażami decyduje DSC. System rozgrywania baraży:

a.     W przypadku miejsc 4-5 mecz maksymalnie 4 endowy Zwycięzca awansuje do finałów

b.     W przypadku miejsc 4-6 drużyna z 4 miejsca gra ze zwycięzcą meczu 5-6, mecze są maksymalnie 4-endowe rozgrywane jeden po drugim z przerwą 15 min.

c.     W przypadku miejsc 3-5 drużyna z miejsca 5 gra z przegranym meczu 3-4, mecze są maksymalnie 4-endowe, rozgrywane jeden po drugim z przerwą 15 min.

d.     W przypadku miejsc 3-6 oraz 2-6 wygrany meczu 5-6 gra z przegranym 3-4 , mecze są maksymalnie 4-endowe, rozgrywane jeden po drugim z przerwą 15 min.

5.     Zespoły sklasyfikowane na miejscach 5-6 po półfinałach zajmują odpowiednio miejsca 5. i 6. w klasyfikacji końcowej MP.

 

 

Grupy na eliminacje juniorów:

Grupa A

1.     MKS AXEL TORUŃ

2.     KS Warszowice "Czajnik Team"

3.     KŚ AZS PŚl. Gliwice IM

4.     CCC Warszawa "Vectra"

5.     CC Wakuta Sopot "Skazani na Bluesa"

Grupa B

1.     AZS Łódź I

2.     KKC Kraków "Krakofsky Team"

3.     KS Warszowice

4.     CCC Warszawa "PSV-Łosie"

5.     CC Wakuta Sopot "Warriors"

Grupa C

1.     KŚ AZS PŚl. Gliwice IIIM

2.     AZS Łódź II

3.     KŚ AZS PŚl. Gliwice IIM

4.     KŚ AZS PŚl. Gliwice "Arch"

5.     8. CC Wakuta Sopot "Warriors"0

 

 

Eliminacje juniorek

 

Eliminacje juniorów

 

Eliminacje i półfinały mężczyzn

Piątek – 25.03.2011r.

Godzina

TOR A

TOR B

TOR C

TOR D

TOR E

8.00

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIK

-

CCC Warszawa "Thunder Girls"

KŚ AZS PŚl. Gliwice "Dzwoneczki

-

CCC Warszawa "Śfiry

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIIK

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice IVK

A2-A5

A3-A4

10.00

CK Nikifor - RKC Curlik "Sranda"

CK MiRRMiŁ AZS Politechniki Śląskiej - KS Warszowice "Curlusy Baniate"

CCC Warszawa "Stonehenge" - Warsaw Curling Club

B2-B5

B3-B4

12.00

C2-C5

C3-C4

CCC Warszawa "Thunder Girls"

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice "Dzwoneczki

AZS Łódź I

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIK

CCC Warszawa "Śfiry

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIIK

14.00

A5-A3

A1-A2

El. M

El. M

El. M

16.00

KŚ AZS PŚl. Gliwice "Dzwoneczki

-

AZS Łódź I

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIIK

-

CCC Warszawa "Thunder Girls"

KŚ AZS PŚl. Gliwice IVK

-

CCC Warszawa "Śfiry

C5-C3

C1-C2

18.00

El. M

El. M

El. M

B5-B3

B1-B2

 

Sobota – 26.03.2011r.

Godzina

TOR A

TOR B

TOR C

TOR D

TOR E

8.00

A3-A1

A4-A5

El. M

El. M

El. M

10.00

C3-C1

C4-C5

AZS Łódź I

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIIK

CCC Warszawa "Thunder Girls"

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice IVK

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIK

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice "Dzwoneczki

12.00

AZS (Sypień)

-

1. m. el.

AZS Smok

-

2. m. el.

ŚKC Marlex

-

3. m el.

B3-B1

B4-B5

14.00

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIIK

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIK

KŚ AZS PŚl. Gliwice IVK

-

AZS Łódź I

CCC Warszawa "Śfiry

-

CCC Warszawa "Thunder Girls"

A1-A4

A2-A3

16.00

B1-B4

B2-B3

2. m.el.

-

AZS (Sypień)

3. m.el.

-

1. m.el.

ŚKC Marlex

-

AZS Smok

18.00

C1-C4

C2-C3

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIK

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice IVK

KŚ AZS PŚl. Gliwice "Dzwoneczki”

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIIK

AZS Łódź I

-

CCC Warszawa "Śfiry”

20.00

AZS Smok

-

3. m.el.

AZS (Sypień)

-

ŚKC Marlex

1. m.el.

-

2. m.el.

A4-A2

A5-A1

 

Niedziela – 27.03.2011r.

Godzina

TOR A

TOR B

TOR C

TOR D

TOR E

8.00

KŚ AZS PŚl. Gliwice IVK

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice "Dzwoneczki

CCC Warszawa "Śfiry”

-

KŚ AZS PŚl. Gliwice IIK

CCC Warszawa "Thunder Girls"

-

AZS Łódź I

C4-C2

C5-C1

10.00

B4-B2

B5-B1

AZS Smok

-

AZS (Sypień)

3. m.el.

-

2. m.el.

ŚKC Marlex

-

1. m.el.

12.00

baraże

baraże

baraże

baraże

baraże

13.30

AZS (Sypień)

-

3. m.el.

1. m.el.

-

AZS Smok

2. m.el.

-

ŚKC Marlex

Mecz o 4. miejsce w el. juniorów

baraże

15.30

baraże

baraże

baraże

baraże

Mecz o 4. miejsce w el. juniorów

18.00

baraże

baraże

baraże

baraże

baraże

Wiadomość utworzona: 23 marca 2011 23:42, autor: Piotr Podgórski
Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2011 23:45, wykonana przez: Piotr Podgórski
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Ośrodka Sportu