Telekolaboracja - co to jest?

Projekt telekolaboracyjny jest projektem międzynarodowym online, w którym mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele akademiccy z uniwersytetów na całym świecie.

Etapy projektu:

1. Znalezienie partnera do współpracy w uczelni zagranicznej. (Istnieje możliwość nawiązania współpracy tego typu poprzez stronę http://uni-collaboration.eu lub korzystając ze swoich własnych kontaktów nawiązanych podczas konferencji, itp.)

2. Nawiązanie i pogłębienie kontaktu, zapoznanie się z charakterem zagranicznej uczelni i prowadzonych tam zajęć.

3. Studenci uczestniczący w projekcie są przydzielani przez nauczycieli do zespołów współpracy.

4. Na początku projektu studenci muszą ze sobą nawzajem nawiązać kontakt (Facebook, Messenger, emaile, portale społecznościowe, itp.), poznać się i utworzyć międzynarodowe zespoły, które następnie zaczynają pracę zgodnie z instrukcjami nauczycieli.

5. Nauczyciele po obu stronach telekolaboracji, wspólnie tworzą dla nich zadania projektowe związane z konkretnym kierunkiem studiów, tak aby wszyscy uczestnicy musieli przyczynić się do ich wykonania. Każde zadanie ma określony przez nauczycieli termin wykonania, którego studenci muszą ściśle przestrzegać i są oceniani przez nauczycieli w zależności od specyfiki danego zadania.

6. Zaleca się wspólną platformę, w której wszyscy widzą instrukcje i terminy a nauczyciele mogą śledzić postępy studentów. Taką „platformą” może być utworzenie wspólnego dla wszystkich adresu, np. na poczcie Gmail i wykorzystanie Dysku Google (Google Drive/Disc) do przesyłania tam wszystkich wypracowanych przez zespoły materiałów, które będą tam widoczne dla reszty studentów oraz podlegały ocenie przez nauczycieli.

7. Informacje gromadzone i omawiane po obu stronach są następnie przetwarzane i prezentowane podczas zajęć w zespołach lub indywidualnie.

8. Projekt telekolaboracyjny trwa zwykle 5 – 7 tygodni i kończy się prezentacją wytworzonych przez studentów produktów, materiałów, projektów, itd.

9. W semestrze, w którym przeprowadzany jest projekt telekolaboracyjny materiał podręcznikowy, przeznaczony na dany semestr jest realizowany, lecz studenci oceniani są jedynie na podstawie wykonanych zadań projektu telekolaboracyjnego i nie muszą pisać dodatkowo testów związanych z podręcznikiem.

Metoda telekolaboracji rozwija różne rodzaje umiejętności zarówno po stronie uczniów jak i nauczycieli, takie jak komunikacja interpersonalna, dobre umiejętności organizacyjne, a także kreatywność, zdolność adaptacji do różnych zadań wynikających z różnych harmonogramów. Jest to doskonała okazja, aby monokulturowe grupy nabrały doświadczenia w współpracy międzynarodowej dzięki najnowocześniejszym narzędziom online.

Zamiast tradycyjnego sposobu uczenia się, studenci mają okazję wypróbować i wykorzystać własną wiedzę oraz tworzyć nowe rozwiązania. Praca metodą projektu telekolaboracyjnego oferuje studentom większą swobodę tworzenia własnych pomysłów, wzmacnia odpowiedzialność i motywację, które to cechy w dzisiejszym zglobalizowanym obszarze zatrudnienia są niezbędne.


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Telekolaboracja-co to jest?