PBL - co to jest?

Project Based Learning (PBL) to nauczanie poprzez realizację projektów. Jest to metoda przekazywania wiedzy oraz zdobywania kompetencji i kwalifikacji przez samodzielną pracę studentów w pewnym z góry założonym przedziale czasu w celu rozwiązania jakiegoś problemu, czyli wykonania projektu.

Oprócz poszerzania wiedzy, metoda PBL pomaga studentom rozwinąć wiele umiejętności miękkich potrzebnych w XXI wieku na kolejnych szczeblach edukacji i kariery zawodowej takich jak: praca w grupie, synteza informacji z różnych źródeł, podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności, planowanie i organizowanie pracy oraz odpowiednie zarządzanie czasem i dotrzymywanie terminów. Metoda ta uczy także sztuki argumentacji – formułowania  i wygłaszania swoich opinii. Pokazuje również, jak przygotować i wygłosić prezentację i, co bardzo ważne, budować pewność siebie.

Przede wszystkim jednak PBL uczy samodzielnego, kreatywnego i krytycznego myślenia, odwagi eksperymentowania ukierunkowanego na optymalne i praktyczne rozwiązanie problemu, co czyni proces edukacji bardziej autentycznym i jednocześnie bardziej aktywnym i praktycznym. Warto przypomnieć tu starą maksymę Konfucjusza: Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Właśnie dzięki temu praktycznemu aspektowi, metoda PBL znacznie poprawia proces kształcenia, który nie polega już jedynie na absorbowaniu wiedzy, ale przede wszystkim na jej aktywnym zdobywaniu i zastosowaniu. To z kolei pociąga za sobą bardzo ważną zmianę - zmienia się rola nauczyciela. Staje się on przewodnikiem, kierunkowskazem w samodzielnym procesie gromadzenia i implementacji wiedzy.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że PBL daje studentom i nauczycielom możliwość wykorzystania różnych zdobyczy i nowinek technologicznych, które uatrakcyjniają i usprawniają proces edukacji. Za ich pośrednictwem szybko można znaleźć odpowiednie informacje i zasoby wiedzy, przygotować prezentacje lub wizualizacje samego projektu, efektywnie współpracować z innymi grupami studentów na innych uczelniach zarówno w kraju jak i za granicą, czy też brać udział w wideokonferencjach i dyskusjach internetowych. To otwarcie na świat niewątpliwie stanowi dodatkową wartość metody PBL.

Wykorzystanie PBL w nauce języków obcych to ukierunkowanie języka na te obszary, które studentom są najbardziej potrzebne za względu na specyfikę studiów i perspektywy zatrudnienia w przyszłości.


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PBL-co to jest?