JĘZYK NIEMIECKI

 

Oferta obejmuje krótsze i dłuższe kursy umożliwiające naukę języka na określonym poziomie lub przygotowujące do egzaminów językowych oraz krótkie kursy specjalistyczne pozwalające na opanowanie wybranej funkcji lub umiejętności językowej, kursy odświeżające i ugruntowujące znajomość języka, a także warsztaty. Kursy mogą być indywidualnie dostosowane do potrzeb i zainteresowań. 

1. Kursy języka ogólnego

 • Język niemiecki ogólny na poziomach od podstawowego do zaawansowanego, czyli: A1. A2, B1, B2, C1. (patrz: Zakładka- Poziomy biegłości językowej).
 • Język niemiecki w technice.
 • Kursy językowe przygotowujące do Egzaminów językowych TELC - The European Language Certificates Communication & Competence na poziomach A2, B1, B2.

Kursy są prowadzone w wymiarze 30, 45 lub 60 godzin dydaktycznych na semestr (2, 3 lub 4 godziny tygodniowo).

 Poza tym oferujemy 30-godzinne kursy:

 • odświeżające i/lub ugruntowujące znajomość języka, dostosowane do potrzeb grupy, skoncentrowane na doskonaleniu wybranej umiejętności językowej: mówieniu, słuchaniu, czytaniu lub pisaniu,

 • rozwijające sprawność mówienia i kompetencje kulturowe: zajęcia umożliwią opanowanie zwrotów koniecznych do udziału w dyskusjach, tj. przedstawiania opinii, argumentowania, wyrażania swojego stosunku w odniesieniu do innych punktów widzenia; ćwiczenia językowe oparte są na materiałach zajmujących się szeroko pojętą kulturą i różnicami kulturowymi w miejscu pracy
  i życiu codziennym (kurs na poziomach B2 lub C1).

2. Kursy specjalistyczne 

 • Język niemiecki w zawodzie - profil budowlany, elektryczno-elektroniczny, mechaniczny, administracyjno-usługowy, turystyczno-gastronomiczny, górniczo-hutniczy, rolniczo-leśny z ochroną środowiska, ekonomiczny). Kurs jest prowadzony w wymiarze 30, 45 lub 60 godzin dydaktycznych na poziomach A2, B1.

 • Poznaj Gliwice kurs ćwiczący umiejętność promowania, prezentacji i udzielania informacji dotyczących Gliwic i okolic w kontekście historii, nauki, kultury i gospodarki. Kurs jest realizowany w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na poziomach A2, B1.

 • Business Deutsch – język niemiecki w biznesie na poziomach od podstawowego do zaawansowanego (A1 do C1). Kurs wprowadza słownictwo związane z najważniejszymi obszarami biznesu, ćwiczy umiejętności potrzebne w pracy np. negocjacji i zapewnia postęp w nauce języka. Proponowany jest w wymiarze 30 lub 45 godzin dydaktycznych na semestr.

 • Rozmowy telefoniczne po niemiecku celem kursu jest opanowanie umiejętności skutecznego przeprowadzania podstawowych rozmów telefonicznych. Realizowany jest w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na poziomach A2 i B1.

 • Język spotkań – kurs pozwala opanować umiejętności językowe niezbędne na każdym etapie organizacji spotkania – od planowania do podsumowania. Prowadzony jest na poziomach B1 i B2 w wymiarze 30 godzin.

 • Niemiecki w marketingu i reklamie – koncentruje się na wyrażeniachi zwrotach często stosowanych w reklamie i marketingu, używanych w rozmowach z klientami, planowaniui omawianiu kampanii reklamowych. Kurs realizowany w wymiarze 30 godzin na poziomach A2, B1, B2.

 • „Small Talk” po niemiecku – 30-godzinny kurs zaznajamiający z typowymi zwrotami używanymi w formalnych i nieformalnych spotkaniach np. w czasie przerw na konferencjach – poziomy A2, B1, B2.

 • Język niemiecki dla opiekunek osób starszych / chorych / niepełnosprawnych – kurs przygotowujący do porozumiewania się w sytuacjach sprawowania opieki i niesienia pomocy osobom potrzebującym - poziomy A1, A2, B1, B2.

 • Język niemiecki dla wyjeżdżających do Niemiec lub Austrii - na wakacje, na pobyt okolicznościowy, na weekend. Kurs koncentruje się na znajomości języka niemieckiego niezbędnej do komunikowania się w określonych sytuacjach związanych z pobytem w kraju niemieckojęzycznym - poziom A2.  

3. Warsztaty językowe 

Czterogodzinne intensywne zajęcia ćwiczące wybraną funkcję językową, problem gramatyczny lub rozszerzające słownictwo związane z konkretnym zagadnieniem. Ilość sesji i tematyka warsztatów może być dostosowana do potrzeb kursantów.

Przykłady warsztatów:

 • Liczby i kształty
 • Wykresy i diagramy
 • Rozmowy telefoniczne
 • Opisywanie zmiany
 • Proponowanie
 • Zgadzanie i niezgadzanie się
 • Język prezentacji
 • Język negocjacji
 • Pisanie streszczeń
 • Strona bierna
 • Zdania złożone

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Język niemiecki