JĘZYK ANGIELSKI

 

Oferta obejmuje krótsze i dłuższe kursy umożliwiające naukę języka na określonym poziomie lub przygotowujące do egzaminów językowych, a także krótkie kursy specjalistyczne pozwalające na opanowanie wybranej funkcji lub umiejętności językowej, kursy odświeżające i ugruntowujące znajomość języka. Kursy mogą być indywidualnie dostosowane do potrzeb i zainteresowań.

1. Kursy języka ogólnego 

 • General English - język angielski ogólny na poziomach od podstawowego do zaawansowanego (A1 - C1, patrz: Zakładka - Poziomy biegłości językowej). Prowadzony w wymiarze 30, 45 lub 60 godzin dydaktycznych na semestr - 2, 3 lub 4 godziny tygodniowo.
 • Refresher courses - 30-godzinne kursy odświeżające i/lub ugruntowujące znajomość języka, dostosowane do potrzeb grupy, skoncentrowane na doskonaleniu wybranej umiejętności językowej: mówieniu, słuchaniu, czytaniu lub pisaniu.
 • Intercultural communication - kurs rozwijający sprawność mówienia i kompetencje kulturowe. Zajęcia umożliwiają opanowanie zwrotów koniecznych do udziału w dyskusjach, tj. przedstawiania opinii, argumentowania, wyrażania swojego stosunku w odniesieniu do innych punktów widzenia. Ćwiczenia językowe oparte są na materiałach zajmujących się szeroko pojętą kulturą i różnicami kulturowymi w miejscu pracy i życiu codziennym. Kurs 30-godzinny na poziomach B2 lub C1.

2. Kursy przygotowujące do egzaminów językowych

 • The European Language Certificates Communication & Competence (TELC)
 • First Certificate in English (FCE)
 • Certificate in Advanced English (CAE)

3. Kursy specjalistyczne

 • Kurs EAP (English for Academic Purposes) jest skierowany do środowiska akademickiego, a w szczególności do osób, które zajmują się pisaniem
  i publikowaniem prac naukowych, przeprowadzaniem prezentacji oraz prowadzeniem zajęć w języku angielskim. W kursie mogą uczestniczyć zarówno studenci, doktoranci, jak i kadra akademicka. Kurs jest realizowany na poziomach B1, B2, C1 i obejmuje następujące dziedziny:

  -
  czytanie tekstów naukowych,
  -
  słuchanie ze zrozumieniem wykładów, prezentacji i wywiadów,
  -
  pisanie esejów,
  -
  uczestnictwo w seminariach, konsultacjach oraz dyskusjach grupowych,
  -
  przygotowanie i wygłaszanie prezentacji,
  -
  robienie notatek i przenoszenie umiejętności nabytych na kursie do swojej własnej dziedziny naukowej,
  -
  myślenie krytyczne,
  -
  gramatyka i słownictwo naukowe.

Kurs jest prowadzony w wymiarze 30, 45 lub 60 godzin dydaktycznych na semestr.

Kurs dla pracowników dziekanatu - oparty o potrzeby codziennej komunikacji z obcokrajowcami w dziekanacie - zajęcia w czwartki w godz. 14.00-15.30 sala 699 SJO

 • Get to know Gliwice (Poznaj Gliwice) kurs ćwiczący umiejętność promowania, prezentacji i udzielania informacji dotyczących Gliwic i okolic w kontekście historii, nauki, kultury i gospodarki. Kurs jest prowadzony w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na poziomach A2, B1, B2.
 • Business English – język angielski w biznesie na poziomach od podstawowego do zaawansowanego (A1 do C1). Kurs wprowadza słownictwo związane z najważniejszymi obszarami biznesu, ćwiczy umiejętności potrzebne w pracy, np. negocjacji i zapewnia postęp w nauce języka. Prowadzony w wymiarze 30, 45 lub 60 godzin dydaktycznych na semestr.
 • Telephone English celem kursu jest opanowanie umiejętności skutecznego przeprowadzania podstawowych rozmów telefonicznych. Realizowany jest w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na poziomach A2 i B1.
 • English for Presentations – kształci umiejętności językowe konieczne do skutecznego przeprowadzania prezentacji w języku angielskim. Kurs jest prowadzony w wymiarze 30 godzin na poziomach A2, B1 i B2.
 • Email English – kurs, którego celem jest ćwiczenie formy, stylu i słownictwa używanego w korespondencji internetowej. Kurs kładzie nacisk na opanowanie typowych zwrotów i najczęściej używanych wyrażeń. Realizowany jest w wymiarze 30 godzin na poziomach A2, B1, B2.
 • Meetings in English – kurs pozwala opanować umiejętności językowe niezbędne na każdym etapie organizacji spotkania – od planowania do podsumowania. Prowadzony jest na poziomach B1 i B2 w wymiarze 30 godzin.
 • English for Marketing and Advertising – koncentruje się na wyrażeniach i zwrotach często stosowanych w reklamie i marketingu, używanych w rozmowach z klientami, planowaniu i omawianiu kampanii reklamowych. Kurs jest prowadzony w wymiarze 30 godzin na poziomach A2, B1, B2.
 • English for Socializing and Small Talk – 30-godzinny kurs zaznajamiający z typowymi zwrotami używanymi w formalnych i nieformalnych spotkaniach np. w czasie przerw na konferencjach – poziomy A2, B1, B2.

 
4. Warsztaty językowe 

Czterogodzinne intensywne zajęcia ćwiczące wybraną funkcję językową, czy problem gramatyczny lub rozszerzające słownictwo związane z konkretnym zagadnieniem. Ilość sesji i tematyka warsztatów może być dostosowana do potrzeb kursantów.

Przykłady warsztatów

 • Numbers and shapes (Liczby i kształty)
 • Graphs and diagrams (Wykresy i diagramy)
 • On the phone (Rozmowy telefoniczne)
 • Describing change (Opisywanie zmiany)
 • Making suggestions (Proponowanie)
 • Agreeing and disagreeing (Zgadzanie się i niezgadzanie się)
 • Language for presentations (Język prezentacji)
 • Language for negotiations (Język negocjacji)
 • Writing summaries (Pisanie streszczeń)
 • Passive Voice (Strona bierna)
 • Complex sentences (Zdania złożone)

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Język angielski