Chronologia projektów 2019/2020

Telekolaboracja 

Kolejny projekt telekolaboracyjny pomiędzy Japonią a Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej.

W projekcie uczestniczyli studenci II roku Wydziału AEiI, kierunku Automatyka i Robotyka, pod opieką mgr Iwony Sety-Dąbrowskiej oraz międzywydziałowa grupa studentów drugiego roku z Otaru University of Commerce w Japonii. W trakcie prezentacji studenci przedstawili rezultaty projektu realizowanego w semestrze zimowym 2019/20 – krótkie filmy wideo, stworzone  we współpracy ze studentami z Japonii.

Efekt tej współpracy przybliża różnorodne aspekty życia studentów w odmiennych kulturowo środowiskach akademickich.

Filmiki te można zobaczyć na stronie:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpIsXTILD9yBcdUnpEGBAacmng20i0Ge

 

 W ramach lektoratu języka niemieckiego w semestrze zimowym studenci pierwszego roku studiów inżynierskich kierunku Makro Wydziałów Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Budownictwa Politechniki Śląskiej wraz ze studentami Uniwersytetu Linneusza w Szwecji brali udział w projekcie, którego głównym celem było zastosowanie języka niemieckiego podczas realizacji różnych zadań    z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Celem projektu było także doskonalenie pracy w zespole, wzbogacanie kompetencji interkulturowych, wiedzy oraz umiejętności. Uczestnicy projektu musieli wykonać wiele zadań. Po zapoznawczej części rozpoczęła się praca w międzynarodowych zespołach poświęcona ochronie środowiska z perspektywy: co każdy z nas może zrobić dla ochrony środowiska? Ostatnim zadaniem było stworzenie posteru, który przedstawia rady, jak każdy z nas może dbać o środowisko.

Przebieg projektu koordynowali wykładowcy języka niemieckiego dr Corina Löwe ze Szwecji i mgr Renata Pelka z Polski.

Studenci byli zadowoleni z udziału w projekcie, dzięki któremu mogli polepszyć znajomość języka niemieckiego, poznać osoby z innego kraju oraz sprawdzić swoje umiejętności pracy w zespole.

 

●  21 maja 2020 roku, odbyła się w trybie online, finałowa prezentacja międzynarodowego projektu telekolaboracyjnego „Gra Edukacyjna” podsumowująca kolejną już edycję współpracy międzyuczelnianej pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Budapeszcie (Budapest Business School) i Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej.

W projekcie wzięli udział studenci II roku Fizyki Technicznej z Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej, pod kierunkiem mgr Grażyny Dudy oraz studenci Wydziału Finansów i Księgowości z Wyższej Szkoły Biznesu w Budapeszcie pod kierunkiem dr Ildiko Dosy. Projekt trwał od 27 lutego do połowy maja br.

Tematem współpracy było zaprojektowanie gry edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego w połączeniu z umiejętnością podejmowania strategicznych decyzji z tym związanych. Ponadto w/w gra edukacyjna spełnia wiele ważnych funkcji, takich jak: budowa więzi wśród społeczności studenckiej (community building), co przyczynia się do większej atrakcyjności studiowania, wykształcenie umiejętności rozwiązywanie trudnych problemów oraz nauka krytycznego myślenia.

Studenci pracowali w pięciu zespołach międzynarodowych i mieli do wykonania zadania związane z opracowaniem mechaniki gry (Basic game mechanics ), zbadaniem wpływu gier grupowych na rozwój i edukację młodzieży, stworzeniem bazy zagadnień do których odnosi się gra (Dilemma cards) stworzeniem bazy problemów ekologiczno-środowiskowych, które należy rozwiązać (Chance cards), oraz z projektem graficznym gry.

Projekt telekolaboracyjny przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych umożliwia również rozwój wielu kompetencji komunikacyjnych i  językowych oraz wymianę  międzykulturową  w środowiskach akademickich. Współpraca telekolaboracyjna  stanowi istotny i innowacyjny kierunek rozwoju kształcenia uniwersyteckiego.                                        

Ze względu na trwającą pandemię, prezentacja projektu odbyła się całkowicie online przy użyciu platformy wideokonferencyjnej, co już samo w sobie stanowiło nowatorskie rozwiązanie oraz niemałe przedsięwzięcie techniczno-logistyczne.

 

 

 CLIL

●  Piąta edycja projektu CLIL (Content and Language Integrated Learning) różniła się znacznie od poprzednich projektów z udziałem studentów II roku Wydziału Budownictwa, prowadzonych przy współpracy tego Wydziału oraz Studium Języków Obcych. Ze względu na duże zainteresowanie studentów udziałem w projekcie, po raz pierwszy obok grupy zaawansowanej (poziom angielskiego C1), wzięła w nim również udział grupa średniozaawansowana (poziom B2). 

Z powodu pandemii oraz konieczności kontynuacji nauczania w sposób zdalny, praktyczna strona projektu (praca w laboratorium nad betonowymi obiektami) nie mogła niestety zostać zrealizowana, co na pewno obniżyło atrakcyjność całego przedsięwzięcia.

 W tegorocznej edycji CLIL studenci stworzyli ciekawe i różnorodne projekty betonowych form dekoracyjno-użytkowych (między innymi lamp, donic, hantli, biżuterii i ramek obrazów), które po raz pierwszy miały być wykonane z kolorowego betonu.

 Wartością dodaną projektu jest również nawiązanie współpracy z nowymi firmami, które przekazały materiały budowlane do realizacji zadań projektowych, takimi jak: BAUTECH Industry (zbrojenie rozproszone), ZWUKSO (pigmenty) oraz dużą hurtownią cementu. 

 Pomimo braku możliwości realizacji części technicznej, projekt został bardzo pozytywnie oceniony przez studentów w anonimowej ankiecie :

„Bardzo nam przykro, że nie udało się w tym roku zrealizować projektu CLIL jednak będąc jeszcze na uczelni przekonaliśmy się, że cała idea CLILu jest fantastyczna i pomaga nam rozwijać się w sposób, który nie jest zapewniony przez żaden inny przedmiot. Dziękujemy’.

 

‘Projekt jest bardzo ciekawy, uważam, że dużo więcej można się nauczyć w takiej formie zajęć, ponieważ nie uczymy się słówek z książek tylko z przydatnych bardziej praktycznych ćwiczeń’

 

 ‘It was awesome! Pomimo braku zajęć na uczelni i związanego z tym brakiem zajęć projektowych, zajęcia zdalne były naprawdę super poprowadzone’.

 Mamy nadzieję, że część niezrealizowanych pomysłów oraz materiałów, które otrzymaliśmy, zostanie wykorzystana w przyszłych edycjach projektu.

 Nad stroną merytoryczną projektu czuwała jak zwykle dr Małgorzata Gołaszewska a koordynatorami językowymi byli mgr Iwona Seta-Dąbrowska oraz mgr Janusz Sroka.

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Chronologia projektów: 2019/2020