Chronologia projektów 2018/2019

Telekolaboracja

 • W semestrze zimowym 15 studentów II stopnia Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej we współpracy ze studentami kierunków Międzynarodowa Komunikacja, Polityka i kierunku Nauczycielskiego z Uniwersytetu Linneusza w Växjöund Kalmar w Szwecji stworzyło bloga w języku niemieckim poświęconego wielu aspektom kultury i ogólnych zainteresowań. Koordynatorką projektu po stronie polskiej była mgr Renata Pelka. Blog jest dostępny pod adresem: http://polsl-linnaeus.blogspot.com

 • Projekt telekolaboracyjny w języku rosyjskim pomiędzy studentami II stopnia Politechniki Śląskiej a obcokrajowcami z Chin, Wietnamu, Syrii i Turkmenistanu studiującymi na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Informatyki i Radioelektroniki. Uczestnicy projektu mieli do wykonania dwa zadania na zaliczenie dwóch efektów kształcenia – mówienia i pisania. Celem pierwszego projektu zatytułowanego „Poznajmy się” było zgromadzenie informacji o swoim partnerze i przygotowanie prezentacji. Komunikacja między studentami odbywała się głównie za pomocą Facebooka i Messengera. Koordynatorką projektu była mgr Małgorzata Bryg-Lewandowska.

 • Drugi projekt zrealizowany w ramach lektoratu j. rosyjskiego przypadł na okres świąteczny, dlatego też święta stanowiły jego temat przewodni. Polscy i syryjscy studenci dzielili się informacjami o Bożym Narodzeniu, studenci z Wietnamu i Chin opisywali tradycje związane z Nowym Rokiem, natomiast student z Turkmenistanu wybrał Dzień Melona, Arbuza i Dyni. Koordynatorką projektu po polskiej stronie projektu była mgr Małgorzata Bryg-Lewandowska.

 

 • Również w semestrze zimowym w ramach lektoratu z j. angielskiego (poziom C1), studenci II roku Wydziału Architektury, pod opieką mgr Iwony Seta-Dąbrowskiej, wzięli udział w projekcie telekolaboracyjnym ze studentami z Otaru University of Commerce w Japonii. Efektem tej współpracy jest blog, który przybliża różnorodne aspekty życia japońskich studentów i tworzy nie tylko obraz niezwykłego kraju, ale umożliwia również odbiegające od standardu spojrzenie w międzykulturowość przestrzeni akademickiej. Blog można przeczytać pod adresem: http://japan-poland.blogspot.com/?m=1  

 • Kolejnym przedsięwzięciem w semestrze zimowym w SJO w ramach lektoratu z j. angielskiego (C1) był innowacyjny międzynarodowy projekt – studenci III semestru Informatyki na Wydziale AEI we współpracy ze studentami z Grenoble University we Francji i Business School na Węgrzech opracowali prototyp zdalnie sterowanego samochodu oraz związaną z nim strategię marketingową. Koordynatorami polskiego zespołu byli mgr Grażyna Duda i mgr Janusz Sroka.

 

 • W ramach kolejnego międzynarodowego przedsięwzięcia telekolaboracyjnego, w semestrze letnim studenci II roku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (poziom C1), podjęli współpracę ze studentami z University of Applied Sciences z Hagi w Holandii. Współpraca ta zaowocowała wglądem w różnorodne obszary tematyczne, związane zarówno ze zjawiskami multikulturowymi, jak i rozwojem nowoczesnych technologii. Polskim koordynatorem projektu była mgr Iwona Seta-Dąbrowska.

 

 • 'Prepare a guidebook for a student who wants to study or work in Poland and Armenia’ – projekt został zrealizowany przez studentów I roku Fizyki Technicznej Politechniki Śląskiej oraz przez studentów Stosunków Międzynarodowych na Państwowym Uniwersytecie w Erywaniu w Armenii. Studenci mieli wspólnie przygotować przewodnik dla studenta, który chciałaby podjąć studia na uczelni w Gliwicach i w Erywaniu. Przewodnik powinien zawierać praktyczne informacje dotyczące wszystkich typowych sytuacji z którymi student może się spotkać. Począwszy od zakwaterowania, kosztów z tym związanych, poprzez zasady bezpieczeństwa po sposób spędzania wolnego czasu. Studenci mieli skupić się na informacjach praktycznych, o których przewodniki turystyczne nie zawsze informują: na przykład sposób korzystania z biblioteki uczelnianej. Wspólna praca zaowocowała bardzo ciekawymi prezentacjami, a pomiędzy studentami nawiązały się kontakty prywatne, które studenci utrzymują do tej pory. Koordynatorką projektu była mgr Bożena Stefanowicz.

 

 • 'Create and illustrate a new invention that addresses a problem in the society’ - projekt realizowany był przez studentów wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki kierunek Automatyka Robotyka oraz studentów Politechniki Lwowskiej. Zadanie polegało na przygotowaniu prezentacji na temat robota, wynalazku czy udogodnienia, które mogą pomóc rozwiązać konkretne problemy społeczne. Studenci mieli zadecydować o funkcjach, specyfikacjach, możliwościach zastosowania i powodach, dla których wybrali dany produkt. Realizując projekt, studenci pracowali w grupach 6-8 osobowych a wynikiem była wspólna prezentacja projektu podczas sesji video na platformie wideo konferencji zoom. Projekt koordynowany był przez mgr Bożenę Stefanowicz.

CLIL

 • UNI-CLILiG – IV edycja. Projekt w j. niemieckim dotyczący przypadającego na rok 2019 stulecia powstania Bauhausu, najwybitniejszej uczelni architektonicznej XX wieku, która swoimi koncepcjami, jak również nowatorską pedagogiką zrewolucjonizowała podejście do projektowania architektury i elementów wystroju wnętrz oraz produktów użytkowych. W dniach 11-13.01.2019 odbył się wyjazd studialny studentek i studentów oraz ich nauczycieli do Dessau w Niemczech, podczas którego uczestnicy projektu zwiedzali obiekty Bauhausu i zbierali materiały do dokumentacji projektu. Wykonali także szkice i fotografie. Z pomocą i na podstawie tych materiałów zostaną wykonane autorskie projekty oraz napisane teksty, dotyczące genezy Bauhausu, samych obiektów architektonicznych oraz inspiracji płynących z tego nurtu projektowania, które złożą się następnie na publikację i wystawę. W projekcie uczestniczyły grupy studentów i studentek studiów magisterskich Wydziału Architektury, prowadzone przez mgr Gabrielę Szewiolę. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału Architektury jest dr hab. Inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ. Doradcą merytorycznym bieżącego projektu jest dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny. Projekty CLILiG zostały przedstawione m.in. na największej międzynarodowej konferencji nauczycieli języka niemieckiego, zaowocowały także publikacją.

 • Pierwsza edukacyjna strona internetowa do nauki j. angielskiego stworzona przez studentów II roku Informatyki na wydziale AEI w ramach lektoratu z j. angielskiego w Studium Języków Obcych (poziom C1). Studenci pracowali przez jeden semestr pod kierunkiem wykładowców: mgr Grażyny Dudy i mgr Janusza Sroki. Przygotowano trzy moduły: Bees and IOT, Autonomous Cars and Future of Payments. Umieszczenie zróżnicowanych tematycznie i formalnie materiałów na stronie internetowej pozwala lektorom i studentom na korzystanie z nich za pomocą własnych laptopów lub smartfonów zamiast tradycyjnych podręczników czy kserokopii, co przyczynia się do ochrony środowiska, zwiększa komfort pracy na zajęciach oraz pozwala w przyszłości rozbudować bazę tematyczną i leksykalną o zagadnienia związane z zainteresowaniami studentów. Na stronę można wejść poprzez adres: www.angielski.force4.pl

 • Czwarta już edycja projektu CLIL, w którym grupa studentów II roku Wydziału Budownictwa w ramach lektoratu (poziom C1) rozwijała swoją znajomość języka angielskiego poprzez jego praktyczne zastosowanie w problemach inżynierskich. W trakcie obecnej edycji studenci mieli za zadanie wykonać małe betonowe formy dekoracyjno-użytkowe, porozumiewając się po angielsku na wszystkich etapach pracy – od designu aż po samo wykonywanie zaprojektowanych elementów w laboratorium Wydziału Budownictwa. Koordynatorami językowymi projektu byli mgr Iwona Seta-Dąbrowska i mgr Janusz Sroka. Nad stroną merytoryczną projektu czuwała mgr Małgorzata Gołaszewska.

 • CLIL na Wydziale Architektury – projekt prowadzony był w grupie studentów drugiego roku na poziomie C1, na 4 semestrze języka. Zajęcia językowe odbywały się równolegle z zajęciami przedmiotowymi w ramach przedmiotu „Mały obiekt usługowy” i były koordynowane przez mgr Karinę Kunz-Kurnicką (opieka językowa) i dr hab. inż. arch.  Beatę Majerską-Pałubicką (opieka merytoryczna). Celem projektu było zdobycie przez studentów wiedzy fachowej z zakresu projektowania wyżej wspomnianego obiektu oraz sprawności językowych przydatnych w tym procesie.

 • II edycja projektu ‘When Science Meets English’. W jego ramach grupa studentów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (III i IV semestr lektoratu na poziomie C1) stworzyła autorski kurs języka angielskiego technicznego (English for Specific Purposes). Przygotowano trzy moduły lekcyjne, poświęcone następującym zagadnieniom: Radiation, Drones and Fungi and Technology. Końcowym etapem projektu były warsztaty przeprowadzone przez studentów w czerwcu 2019 w ramach zajęć z lektoratu. Koordynatorkami projektu były mgr Anna Gazda i mgr Iwona Terlecka-Żabińska.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Chronologia projektów: 2018/2019