Chronologia projektów 2017/2018

Telekolaboracja

  • "Ekologia i Technologia" - w projekcie wzięli udział studenci II roku Biotechnologii z Wydziałów Automatyki, Chemii oraz Inżynierii Środowiska  Politechniki Śląskiej , pod kierunkiem mgr Iwony Seta-Dąbrowskiej oraz studenci Wydziału Finansów  z Wyższej Szkoły Biznesu w Budapeszcie. Temat przewodni projektu łączy aspekty świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego z umiejętnym wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy technologicznej. Współpraca studentów polsko-węgierskich zaowocowała ciekawymi rozwiązaniami - powstały projekty ekologicznej restauracji wyposażonej w system zbierania i oczyszczania deszczówki, propozycja antysmogowej  bio-wieży  wykorzystującej specjalnie dobrane gatunki roślin, pomysł na zastosowanie  w przestrzeni publicznej biofiltrów, usuwających związki zanieczyszczające powietrze oraz koncepcja wykorzystania zmodyfikowanych genetycznie roślin, które poza elementem dekoracyjnym, mogłyby chronić użytkowników siłowni plenerowej przed komarami i innymi owadami. Studenci węgierscy zajęli się biznesową stroną projektu - przygotowali plany biznesowe, studenci Politechniki Śląskiej opracowali natomiast techniczną stronę przedsięwzięcia.

  • Współpraca pomiędzy Centrum Językowym Wyższej Szkoły Biznesu w Budapeszcie i Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. W projekcie uczestniczyli studenci Wydziału Finansów i Rachunkowości z Budapesztu oraz studenci Wydziału Matematyki Stosowanej w Gliwicach pod kierunkiem mgr Grażyny Dudy oraz mgr Iwony Seta-Dąbrowskiej. Studenci stworzyli propozycje unikalnych produktów – projekt strony e-learningowej dla uczniów oraz prototypy aplikacji na urządzenia mobilne, umożliwiające znajdywanie najciekawszych wydarzeń czy imprez w danej lokalizacji lub przedstawiające ofertę restauracji spełniających spersonalizowane kryteria klientów. Studenci węgierscy pracowali nad biznesową stroną projektu – opracowali plany biznesowe oraz ankiety badające przydatność proponowanych produktów, studenci Politechniki Śląskiej zajęli się natomiast techniczną stroną przedsięwzięcia.

 

  • ‘Do’s and don'ts in business culture around the world’ – projekt realizowany przez studentów wydziału Organizacji i Zarządzania w ramach lektoratu języka angielskiego. Uczelnią partnerską była Wyższa Szkoła Biznesu w Budapeszcie. Studenci pracowali w grupach 4 osobowych (2 studentów z Polski i dwóch partnerów węgierskich.) W ramach współpracy studenci przygotowali zestaw wskazówek / listę co wolno a czego nie wolno robić, prowadząc współpracę biznesową w dowolnie wybranym kraju na świecie. Studenci mieli za zadanie wyszukać przykłady zachowań, które charakteryzują daną kulturę oraz zastanowić się jakie zasady zachowania obowiązują w sytuacjach formalnych i nieformalnych. Projekt koordynowany był przez mgr Bożenę Stefanowicz.

CLIL

  • III edycja programu CLIL na Wydziale Budownictwa. Tym razem w ramach lektoratu j. angielskiego (poziom C1) studenci, wykorzystując zdobytą w trakcie zajęć z języka wiedzę merytoryczną i fachowe słownictwo, zaprojektowali i wykonali betonowe figury szachowe. Przełożenie wiedzy na praktykę spotkało się z niezwykle życzliwym przyjęciem studentów, którzy w końcowej ankiecie przyznali tej formie zajęć językowych bardzo wysoką ocenę. Nadzór lingwistyczny sprawowali mgr Iwona Seta-Dąbrowska i mgr Janusz Sroka, natomiast koordynatorką merytoryczną projektu była mgr Małgorzata Gołaszewska

 

  • Bulk Metallic Glasses (szkła metaliczne) – projekt zrealizowany na Wydziale Mechanicznym Technologicznym z grupą 15 studentów Nanotechnologii. Koordynatorką językową była mgr Iwona Terlecka-Żabińska

 

  • 'When Science meets English’ - Uczestnikami projektu byli studenci drugiego roku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, uczący się angielskiego na poziomie C1. Naszym mottem było "ciekawość zabija rutynę". W ramach projektu grupa studentów (III i IV semestr lektoratu z języka angielskiego na poziomie C1 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki) stworzyła autorski kurs języka angielskiego technicznego (ESP – English for Specific Purposes). Celem przedsięwzięcia było opracowanie lekcji opartych na zadaniach, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji, wyzwania i kreatywności. W ocenie jednego z uczestników projektów, wyprodukowano „pyszną kanapkę ze stymulujących informacji o technologii, uzupełnioną znakomitym słownictwem i doprawioną sosem kreatywności” (Piotr Frölich). Uczestnicy projektu zaprezentowali swoje prace w formie warsztatów w systemie peer-learning, a dwaj studenci przeprowadzili warsztaty na międzynarodowym forum w trakcie konferencji IATEFL w Bielsku-Białej, które spotkały się z bardzo gorącym przyjęciem. Studenci wzbudzili podziw kreatywnością, profesjonalizmem oraz znakomitą znajomością języka angielskiego. Wynikiem udziału w konferencji było zaproszenie do współpracy międzynarodowej w ramach kontynuowania projektu., którego częścią było nasze wystąpienie na konferencji. Projekt koordynowała mgr Anna Gazda.

  •  ‘Mały obiekt usługowy’ – projekt zrealizowany ze studentami IV semestru Wydziału Architektury na zajęciach języka angielskiego (C1) w porozumieniu z dr hab. inż. arch. Małgorzatą Majerską, prof. PŚ. Lektorat był skorelowany z zajęciami projektowymi na wydziale, tak aby tematyka zajęć językowych odpowiadała etapom pracy nad projektem. Studenci podzieleni zostali na kilka grup projektowych i pracowali w kilkuosobowych zespołach nad projektami następujących obiektów: palmiarnia wraz centrum edukacyjnym, przystań rzeczna (Marina Ujazd), szkoła podstawowa wraz z przedszkolem, hostel narciarsko- rowerowy w górach i kompaktowa pływalnia kryta. Umiejętności językowe ćwiczone na lektoracie to czytanie tekstów specjalistycznych, robienie notatek, dyskutowanie, słuchanie nagrań, opisywanie planów i rysunków i przedstawianie prezentacji. Zakończeniem lektoratu było przedstawienie przez wszystkich studentów prezentacji w j. angielskim na temat swojego gotowego projektu obiektu. Koordynatorką projektu była mgr Karina Kunz-Kurnicka.

 

  • III edycja UNI-CLILiG. Podobnie jak w latach poprzednich, studenci studiów magisterskich na Wydziale Architektury zajęli się problematyką przestrzeni miejskiej, zagospodarowaniem przestrzennym i przygotowaniem rozwiązań urbanistycznych dla miasta Tychy. Wyniki swej pracy uczestnicy projektu przedstawili po niemiecku w finałowej prezentacji. Projekt koordynowała mgr Gabriela Szewiola.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Chronologia projektów: 2017/2018