Chronologia projektów 2016/2017

Telekolaboracja

  • Projekt skupiał studentów z 3 krajów: Finlandii (Uniwersytet Techniczny w Tempere), Węgier (Wyższa Szkoła Biznesu w Budapeszcie) i Polski (Politechnika Śląska). Zadaniem wykonanym wspólnie przez studentów w/w uczelni było stworzenie prototypów aplikacji pozwalających na zastosowanie produktów ekologicznych w życiu codziennym. Koordynatorką po polskiej stronie projektu była mgr Grażyna Duda.

CLIL

  • II edycja projektu CLIL na Wydziale Budownictwa. Jak w roku poprzednim, na zajęciach języka angielskiego (poziom C1) studenci III semestru zapoznawali się z fachowym słownictwem i merytoryczną wiedzą na temat betonu i procesów budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania betonowych ławek. Zdobyte informacje, bogate słownictwo branżowe oraz umiejętności miękkie zostały praktycznie i kreatywnie wykorzystane w licznych dyskusjach i prezentacjach (etap tworzenia projektu), a przede wszystkim w realnym świecie pracy – w laboratorium Wydziału Budownictwa (etap konstrukcji). Studenci nawiązali również kontakt z kilkoma firmami, od których otrzymali potrzebne materiały budowlane.
    Koordynatorami projektu byli: mgr Janusz Sroka (opieka językowa), mgr Małgorzata Gołaszewska (opieka merytoryczna i laboratoryjna) oraz mgr Adrian Kilijanek (opieka laboratoryjna).

  • II edycja UNI-CLILiG – na zajęciach z języka niemieckiego studenci studiów magisterskich na Wydziale Architektury wykonali projekt zagospodarowania przestrzennego, stworzenia planów i koncepcji urbanistycznych  dla miasta Częstochowa. Projekt zakończył się niemieckojęzyczną prezentacją wyników pracy studentów. Koordynatorką projektu była mgr Grabriela Szewiola.

 


 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Chronologia projektów: 2016/2017