Chronologia projektów 2015/2016

Telekolaboracja

  • Projekt będący częścią szerszego międzynarodowego unijnego projektu ICC (międzykulturowej współpracy online). Uczestniczyli w nim studenci z 5 krajów: Finlandii, Węgier, Estonii, Hiszpanii i Polski. Studenci pracowali w 17 międzynarodowych 4 osobowych zespołach używając platformy e-learningowej (Eliademy) w celu porównania różnic kulturowych takich jak zachowania biznesowe, dres kod, czy też etykieta w miejscu pracy. Koordynatorką polskiej grupy była mgr Grażyna Duda.

CLIL

  • Pierwsze zajęcia prowadzone metodą CLIL odbyły się w ramach lektoratu j. angielskiego (poziom C1) prowadzonego przez mgr Grażynę Dudę na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Mentorem i doradcą wspomagającym wprowadzanie projektu CLIL na naszej uczelni była Helena Parviainen, lektor języka angielskiego z Uniwersytetu Technicznego Häme w Finlandii, współpracująca w tej dziedzinie od kilku lat               ze Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej.  Projekt ten postawił przed studentami nie lada wyzwanie – zaprojektowanie i wykonanie betonowych ławek oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami w celu zdobycia potrzebnych materiałów.
    Koordynatorami merytorycznymi całego przedsięwzięcia zostali
     dr hab. inż., prof. Pol. Śl. Tomasz Ponikiewski oraz mgr inż. Grzegorz Cygan.

  • UNI-CLILiG (Content and Language Integrated Learning in German). Inicjatorem i patronem projektu był Goethe-Institut – największa i najbardziej prestiżowa instytucja edukacyjno-kulturalna promująca całym świecie język niemiecki i kulturę Niemiec. Projekt polegał na wprowadzeniu treści fachowych nauczanych w ramach przedmiotu Planowanie przestrzenne na zajęciach z języka niemieckiego na II stopniu studiów na Wydziale Architektury. Tematyką przewodnią było dokonanie analiz różnych aspektów przestrzeni miejskich, ich zagospodarowanie przestrzenne oraz stworzenie planów i koncepcji urbanistycznych dla gminy Psary. Końcowym wynikiem projektów CLILiG były prezentacje w języku niemieckim prac, analiz i projektów. Całość przedsięwzięcia koordynowała         mgr Gabriela Szewiola.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Chronologia projektów: 2015/2016