OFERTA CENOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

Rodzaj kursu

Ilość godzin
tygodniowo

Ilość godzin
w semestrze

Cena za kurs/osobę

Kursy języka
ogólnego/dziekanat

 

1 x 2 godziny lekcyjne (90 minut)

1 x 3 godziny lekcyjne (135 minut)

2 x 2 godziny lekcyjne (180 minut)

30 godzin


45 godzin


60 godzin

480 zł


640 zł


840zł

Kursy języka specjalistycznego

 

1 x 2 godziny lekcyjne

1 x 3 godziny lekcyjne

2 x 2 godziny lekcyjne

30 godzin

45 godzin

60 godzin

500 zł


700 zł


910 zł

Warsztaty Scientific Writing

Warsztaty TOEIC

1 x 2 godziny lekcyjne

3 x 3 godziny lekcyjne

 20 godzin

480 zł


180 zł

 

Kursy przygotowujące do egzaminu TELC

1 x 2 godziny lekcyjne (90 minut)

1 x 3 godziny lekcyjne (135 minut)

2 x 2 godziny lekcyjne (180 minut)

30 godzin


45 godzin


60 godzin

500 zł


700 zł


910zł

Podane w tabeli wysokości opłat skalkulowano w przeliczenia na jednego uczestnika. Grupę tworzy się przy minimalnej liczbie 10 osób zgłoszonych na kurs.

Opłatę za uczestnictwo w kursie językowym/warsztacie należy uiścić w całości w terminie 7 dni przed jego rozpoczęciem, jednakże dopiero po uzyskaniu dokładnego numeru KS jako tytułu dokonywanej płatności. Kwotę należy przekazać na konto Politechniki Śląskiej:

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
ING BANK ŚLĄSKI  SA O/GLIWICE


90 1050 1230 1000 0002 0211 3098
NIP Politechniki Śląskiej: 631 020.07 36

Zainteresowanych kursami prosimy o kontakt


 

Strona internetowa:
 
www.polsl.pl/jednostki/RJM1/strony/O_nas.aspx
ZAPRASZAMY!
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Cennik