Zakres materiału do egzaminu B2 z języka włoskiego

 

GRAMATYKA

1. Podstawowe zagadnienia gramatyczne obejmujące program poziomu A1-B1.

2. Pronomi combinati (zaimki mieszane).

3. Konstrukcja stare+gerundio.

4. Konstrukcja stare+infinito.

5. Passato remoto (czas przeszły prosty).

6. Trapassato remoto (czas zaprzeszły).

7. Tryb łączący congiuntivo presente, passato, imperfetto, trapassato.

8. Concordanza dei tempi (zgodność czasów w trybie oznajmiającym).

9. Concordanza dei tempi del congiuntivo (zgodność czasów w trybie conguntivo).

10. Ci/Ne.

11. Forma passiva (strona bierna czasowników).

12. Discorso diretto/indiretto (mowa zależna i niezależna).

13. Periodo ipotetico (zdania waunkowe).

14. Gerundio semplice/composto.

15. Le parole alterate (zgrubienia i zdrobnienia).

16. Si passivante (forma bezosobowa).

 

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1. Forma fizyczna, sport, stres. Sposoby spędzania wolnego czasu.

2. Ochrona środowiska. Zagrożenia.

3. Nowoczesna technologia. Made in Italy.

4. Sztuka. Książki, teatr, kino, opera. Sławni włoscy reżyserzy i aktorzy.

5. Cechy charakterystyczne poszczególnych znaków zodiaku.

6. Środowisko naturalne we Włoszech.

7. Słynni włoscy wynalazcy.

9. Problemy współczesnych Włoch.

10. Włoska muzyka.

 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

1. Wyrażanie radości, smutku, zaskoczenia, gratulacji, życzeń, prośby o powtórzenie, żalu, bólu, zmartwienia, aprobaty, braku aprobaty, podziwu.

2. Wyrażanie chęci i ochoty / braku chęci, odmowy.

3. Zwracanie się z prośbą. Udzielanie rad.

4. Sugerowanie przebiegu akcji.

5. Przyjmowanie lub odrzucanie sugestii /zaproszenia /oferty.

6. Otwieranie i zamykanie wypowiedzi werbalnej.

7. Argumentowanie.

8. Sygnalizowanie chęci kontynuowania wypowiedzi. Zachęcanie rozmówcy do kontynuowania wypowiedzi.

9. Przerywanie wypowiedzi rozmówcy. Zmiana tematu.

10. Sygnalizowanie zbliżania się do końca wypowiedzi.

11. Podsumowanie.

12. Otwieranie i zamykanie wypowiedzi niewerbalnej (listy nieformalne i formalne).

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zakres materiału egz.B2 j.włoski