Zakres materiału do egzaminu B2 z języka francuskiego

 

GRAMATYKA

1. Usystematyzowanie wiadomości o czasach, zasady tworzenia i użycia, zgodność czasów:

- present

- passe recent, passe compose, imparfait, plus-que-parfait, passe simple, passe anterieur

- futur proche, futur simple, futur anterieur.

2. Usystematyzowanie wiadomości o trybach, zasady tworzenia i użycia:

- imperatif

- conditionnel present

- conditionnel passe

- subjonctif present

- subjonctif passe.

3. Zdania czasowe, warunkowe, przyczynowe.

4. Mowa zależna i niezależna.

5. Zasady użycia rodzajników nieokreślonych, określonych, cząstkowch.

6. Zasady użycia i miejsce w zdaniu zaimków:

- en, y

- w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego

- wskazujących przymiotnych i rzeczownych

- dzierżawczych przymiotnych i rzeczownych

- względnych prostych i złożonych.

7. Wyrażenia czasowe, porównawcze, przyczynowe.

8. Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem.

9. Stopniowanie przymiotników i przysłówków, miejsce w zdaniu.

10. Nominalizacja.

 

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1. Człowiek i otoczenie, portret społ. i kulturowy, stereotypy związane z krajem pochodzenia.

2. Środowisko naturalne, katastrofy ekologiczne, ochrona środowiska naturalnego.

3. Nowe technologie, katastrofy ekologiczne, ochrona środowiska naturalnego.

4. Sport, rekreacja, rozrywki.

5. Zdrowie, choroby, ochrona zdrowia, kontakt z personelem medycznym.

6. Transport, podróże, turystyka.

7. Edukacja, praca, kariera zawodowa.

8. Gastronomia, zwyczaje żywieniowe. 

 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

1. Przedstawianie problemu, proponowanie rozwiązań, reakcja na propozycje.

2. Udział w dyskusji, zabieranie głosu, prezentowanie swojego stanowiska, zgoda lub brak zgody z opinią innych, przekonywanie.

3. Wyrażanie wątpliwości, pewności, niepewności.

4. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji.

5. Zasięganie rady, udzielanie rady, dziękowanie za radę.

6. Uspokajanie, dodawanie otuchy, zachęcanie.

7. Negocjowanie warunków.

8. Wyrażanie niezadowolenia, składanie skargi, zażalenia, reklamacji.

 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zakres materiału egz.B2 j.franc