Zakres materiału do egzaminu z języka hiszpańskiego

 

GRAMATYKA

I. Usystematyzowanie wiadomości o czsach i trybach czasownika:

a) indicativo: presente, perfecto, indefinido, imperfecto, pluscuamperfecto, futuro imperfecto, futuro perfecto

b) subjuntivo: presente, perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto

c) imperativo

d) condicional: simple, compuesto

II. Mowa zależna i zgodność czasów

III. Perifrasis verbales

IV. Zdania czasowe, warunkowe, przyczynowe

V. Użycie i miejsce zaimków w zdaniu:

a) zaimki dopełnienia bliższego

b) zaimki dzierżawcze

c) zaimki względne

VI. Stopniowanie przymiotników i przysłówków

VII. Formy bezosobowe

VIII. Czasowniki SER i ESTAR

 

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1. Człowiek i jego otoczenie

2. Środowisko naturalne - ochrona środowiska naturalnego

3. Nowoczesne technologie

4. Czas wolny - sport, rekreacja, rozrywki

5. Zdrowie, choroby, ochrona zdrowia, kontakt z personelem medycznym

6. Transport, podróże, turystyka

7. Edukacja, praca, kariera zawodowa

8. Gastronomia, zwyczaje żywieniowe

 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

1. Udział w dyskusji, prezentowanie swojego stanowiska, zgoda / niezgoda wobec opinii innych, przekonywanie, argumentowanie

2. Przedstawianie problemu, proponowanie rozwiązań, reakcja na propozycje

3. Wyrażanie wątpliwości, pewności, niepewności, radości, smutku, zaskoczenia, aprobaty, dezaprobaty, żalu, bólu, itp.

4. Wyrażanie niezadowolenia, składanie skargi, zażalenia, reklamacje

5. Proponowanie: zgoda / odmowa

6. Zasięganie rady, udzielanie rady, dziękowanie za radę

7. Uspokajanie, dodawanie otuchy, zachęcanie

8. Negocjowanie warunków

9. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji

10. Wypowiedź w formie pisemnej: email formalny / nieformalny

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zakres materiału B2 j.hiszp.