LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINAŁU
XIV OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH

 

L.p.

 Nazwa uczelni

Wydział

Nr legitymacji studenckiej

 

1.

Politechnika Białostocka

Informatyki

101786

2.

Politechnika Krakowska

Mechaniczny

120796

3.

Politechnika Łódzka

Elektryczny

211708

4.

Politechnika Opolska

EAiI

91501

5.

Politechnika Opolska

EAiI

97592

6.

Politechnika Opolska

EAiI

95795

7.

Politechnika Opolska

EAiI

91422

8.

Politechnika Opolska

EAiI

94938

9.

Politechnika Opolska

EAiI

94968

10.

Politechnika Opolska

EAiI

95536

11.

Politechnika Opolska

EPiL

95159

12.

Politechnika Poznańska

Informatyki

141303

13.

Politechnika Poznańska

Elektryczny

135886

14.

Politechnika Poznańska

Inżynierii Transportu

137483

15.

Politechnika Rzeszowska

Chemiczny

154250

16.

Politechnika Śląska

Architektury

284285

17.

Politechnika Śląska

Budownictwa

284698

18.

Politechnika Śląska

Budownictwa

272443

19.

Politechnika Śląska

MT

267010

20.

Politechnika Śląska

Budownictwa

242549

21.

Politechnika Warszawska

Inż. Materiałowej

293483

22.

Politechnika Warszawska

Elektryczny

285100

23.

Politechnika Warszawska

Mat.i Nauk. Inf.

292120

24.

Politechnika Warszawska

b.d.

6653

25.

Politechnika Warszawska

Energetyki i Lotnictwa

288231

26.

Politechnika Wrocławska

Elektroniki

249465

27.

Politechnika Wrocławska

Chemiczny

246278

28.

Politechnika Wrocławska

Informatyki

238046

29.

Politechnika Wrocławska

Elektroniki

249034

30.

Politechnika Wrocławska

Elektroniki

229900

31.

Politechnika Wrocławska

Matematyki

234800

32.

Politechnika Wrocławska

Elektroniki

6504

 

Adnotacja:

Do finału dopuszczono 32 osoby, ponieważ 3 osoby ostatnie pod względem ilości punktów – czyli kolejno 30, 31 i 32 uzyskały identyczna ilość punktów.

  

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wyniki I etapu Olimpiady