UTWORZONE GRUPY JĘZYKOWE NA I ROKU STUDIÓW
semestr zimowy 2020/21

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA W 3. NABORZE:
w celu zapisania się do grupy proszę zapoznać się z kryteriami przydziału do grup na poziomie B2 i C1, a następnie znaleźć na poniższej liście wydział i kierunek, którego są Państwo studentami. Na zamieszczonych tam listach grup znajdują się informacje umożliwiająde kontakt z prowadzącym. 

W przypadku trudności w dołączeniu na zajęcia na wskazanych komunikatorach proszę niezwłocznie skontaktować się z lektorem drogą mailową

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA kierunek miedzywydziałowy AEI/ISIE/CHEM
Kierunek: Biotechnologia - zajęcia poniedziałek godz. 13.45

Wydział Architektury
Kierunek: Architektura - zajęcia czwartek godz. 8.30
Kierunek: Architektura Wnętrz - zajęcia czwartek godz. 8.30

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Kierunek: Informatyka - zajęcia wtorek godz. 8.30
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja - zajęcia wtorek godz. 10.15
Kierunek: Teleinformatyka - zajęcia wtorek godz. 13.45
Kierunek: Automatyka i Robotyka - zajęcia piątek godz. 12.00

Kierunek: Informatyka - Katowice - zajęcia piątek

Wydział Budownictwa - Gliwice
Kierunek: Budownictwo - zajęcia wtorek godz. 8.30

Wydział Budownictwa - Katowice
Kierunek: Budownictwo - zajęcia poniedziałek godz. 8.30

Wydział Chemiczny
Kierunek: Chemia - zajęcia poniedziałek godz. 13.45
Kierunek: Technologia Chemiczna - zajęcia poniedziałek godz. 13.45

Wydział Elektryczny
Kierunek: Elektrotechnika - zajęcia wtorek godz. 13.45
Kierunek: Mechatronika - zajęcia wtorek godz. 13.45
Kierunek: Energetyka - zajęcia wtorek godz. 13.45
Kierunek: Informatyka - zajęcia piątek godz. 8.15

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Autmatyki Przemysłowej
Kierunek: Automatyka Przemysłowa - zajęcia czwartek godz. 12.00
Kierunek: Górnictwo i Geologia - zajęcia wtorek godz. 10.15
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa - zajęcia wtorek godz. 10.15

Wydział Inżynierii Biomedycznej
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna - zajęcia czwartek godz. 8.30 / 10.15

Wydział Inżynierii Materiałowej - Katowice
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - zajęcia poniedziałek godz. 8.30 i 13.45
Kierunek: Informatyka Przemysłowa pp - zajęcia poniedziałek godz. 12.00

Wydział Matematyki Stosowanej
Kierunek: Matematyka - zajęcia poniedziałek godz. 13.45
Kierunek: Informatyka - zajęcia czwartek godz. 10.15

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka - zajęcia środa godz. 12.00
Kierunek: Mechatronika - zajęcia środa godz. 12.00
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - zajęcia środa godz. 13.45
Kierunek: Inżynieria Materiałowa - zajęcia środa godz. 13.45
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn - zajęcia środa godz. 13.45

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Modelowanie Komputerowe - zajęcia poniedziałek godz. 10.15
Kierunek: Gospodarka Obiegu Zamkniętego - zajęcia poniedziałek godz. 10.15
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn - zajęcia środa godz. 13.45
Kierunek: Inżynieria Środowiska - zajęcia czwartek godz. 12.00
Kierunek: SEE - zajęcia czwartek godz. 12.00
Kierunki: Energetyka i Inżynieria Bezpieczeństwa - zajęcia czwartek godz. 12.00

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - Katowice
Kierunek: Transport Kolejowy - zajęcia czwartek godz. 9.45
Kierunek: Transport - zajęcia czwartek / grupy dziekańskie 11, 12, 13
Kierunek: Transport - zajęcia czwartek / grupy dziekańskie 14, 15, 16

Wydział Organizacji i Zarządzania - Zabrze
Kierunek: Logistyka - zajęcia poniedziałek godz. 8.00
Kierunek: Analityka Biznesowa - zajęcia poniedziałek godz. 9.45
Kierunek: Zarządzanie - zajęcia poniedziałek godz. 9.45
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - zajęcia poniedziałek godz. 11.30
Kierunek: Socjologia - zajęcia poniedziałek godz. 11.30
Kierunek: Zarządzanie Projektami - zajęcia poniedziałek godz. 11.30 

Instytut Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna - zajęcia czwartek godz. 13.45

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoskolna (studia magisterskie jednolite) - zajęcia środa 

 

STUDIA NIESTACJONANE I STOPNIA

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Kierunek Informatyka - zajęcia sobota godz. 8.00

Wydział Górnictwa, Inzynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Kierunek: Górnictwo i Geologia - zajęcia niedziela godz. 8.00

Wydział Budownictwa
Kierunek: Budownictwo - zajęcia sobota godz. 8.00

Wydział Elektryczny
Kierunek: Elektrotechnika - zajęcia sobota godz. 8.00

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska - zajęcia sobota godz. 10.30

Wydział Matematyki Stosowanej
Kierunek: Informatyka - niedziela 8.00

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka - zajęcia sobota godz. 8.00
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn - zajęcia sobota godz. 10.30

Wydział Organizacji i Zarządzania - ZABRZE
Kierunek: Analityka Biznesowa - niedziela 11.30
Kierunek: Logistyka - niedziela 8.00
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - niedziela 8.00
Kierunek: Zarządzanie - niedziela 11.30

Wydział Inżynierii Materiałowej - KATOWICE
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - zajęcia sobota godz. 8.00

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - KATOWICE
Kierunek: Transport kolejowy - zajęcia niedziela godz. 8.00
Kierunek: Transport - zajęcia niedziela godz. 9.45

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJNARNE II STOPNIA

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Utworzone grupy jez. I rok studiów