HARMONOGRAM ZAPISÓW NA LEKTORAT DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

ZAPISY W DNIU 17.10.2020r.
Wydział
Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Kierunek: Informatyka - GLIWICE
PODZIAŁY NA GRUPY JĘZYKOWE_N1_17.10.2020_AEiI_Inf.doc
Wydział Elektryczny
Kierunek: Elektrotechnika
PODZIAŁY NA GRUPY JĘZYKOWE_N1_17.10.2020_Elektr.doc
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Kierunki: Automatyka i Robotyka / Mechanika i Budowa Maszyn
PODZIAŁY NA GRUPY JĘZYKOWE_N1_17.10.2020_MT.doc
Wydział Inżynierii Materiałowej
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
PODZIAŁY NA GRUPY JĘZYKOWE_RM_ZIIP_N1_17.10.2020_KATOWICE.doc

ZAPISY W DNIU 11.10.2020r.
Wydział
GIBiAP
Kierunki: Automatyka Przemysłowa / Górnictwo i Geologia / Inżynieria Bezpieczeństwa
Wydział Matematyki Stosowanej
Kierunek: Informatyka
PODZIAŁY NA GRUPY JĘZYKOWE_N1_11.10.2020.doc
Wydział Organizacji i Zarządzania
Kierunki: Logistyka / Zarządzanie / Zarządzanie i Inżynieria produkcji / Analityka Biznesowa
PODZIAŁY NA GRUPY JĘZYKOWE_N1_11.10.2020_ZABRZE.doc

ZAPISY W DNIU 10.10.2020r.
Wydział
Budownictwa
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska
PODZIAŁY NA GRUPY JĘZYKOWE_N1_10.10.2020.doc

ZAPISY W DNIU 4.10.2020r.
Wydział GIBiAP
Kierunki: Górnictwo i Geologia sem.1/ Inzynieria Bezpieczeństwa sem.1
PODZIAŁY NA GRUPY JĘZYKOWE_N1_04.10.2020.doc

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia niestacjonarne I stopnia