WARSZTATY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO B2

Nieodpłatne warsztaty z języka niemieckiego na poziomie B2 dla studentów S1 (studia inżynierskie / licencjackie) przygotowujące do egzaminu B2 Warsztaty przewidziane są dla studentów, którzy po ukończeniu lektoratu z j. angielskiego zdecydują się przystąpić do egzaminu z j. niemieckiego na poziomie B2. Prowadzący zajęcia pomogą w przygotowaniu do egzaminu pisemnego jak i ustnego. Warsztaty przewidują spotkania dotyczące zagadnień gramatycznych, leksykalnych, pracy z tekstem oraz wypowiedzi ustnej. Zajęcia będą się odbywać w SJO ( Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej) w godz. 15.00 do 16.30, sala 683

SERDECZNIE ZARASZAMY!

 

 

LP

Data

Temat wiodący

Prowadzący

1

12.12   czwartek

rzeczownik

mgr Małgorzata Jurczyk

2

17.12    wtorek

czasownik

mgr Barbara Dimitruk

3

14.01    wtorek

zaimki dzierżawcze

mgr Roswita Krywalska

4

23.01   czwartek

przyimki

mgr Małgorzata Jurczyk

5

03.03   wtorek

rekcja czasowników

mgr Barbara Dimitruk

6

10.03   wtorek

rodzajnik

dr Małgorzata Rachwalska-Mitas

7

12.03   czwartek

przymiotnik

 mgr Małgorzata Jurczyk

8

17.03   wtorek

rekcja przymiotnika

mgr Roswita Krywalska

9

24.03   wtorek

szyk zdania

dr Małgorzata Rachwalska-Mitas

10

31.03  wtorek

czasy

mgr  Barbara Dimitruk

11

07.04  wtorek

zdania warunkowe

dr Małgorzata Rachwalska-Mitas

12

23.04   czwartek

strona bierna

mgr Malgorzta Jurczyk

13

28.04   wtorek

tryb przypuszczający

mgr Roswita Krywalska

14

05.05   wtorek

Zdania złożone

mgr  Barbara Dimitruk

15

19.05   wtorek

Zdania złożone, ć. d.

mgr Roswita Krywalska

16

26.05  wtorek

rozumie tekstu ze słuchu

mgr Barbara Dimitruk

17

02.06   wtorek

rozumienie tekstu czytanego

mgr Roswita Krywalska

18

11.06   czwartek

wypowiedź ustna

mgr Małgorzata Jurczyk

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Język_niem_B2