INFORMACJA - ZAJĘCIA JĘZYKOWE PROWADZONE ZDALNIE

Szanowni Studenci, Szanowni Doktoranci,

Na mocy zarządzenia 46/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 marca – tekst ujednolicony na dzień 13 marca w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności akademickiej Politechniki i w konsekwencji zawieszenia zajęć na terenie Politechniki Śląskiej lektoraty języków obcych będą prowadzone przy zastosowaniu Platformy Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych.

Linki do harmonogramów zajęć językowych zdalnych znajdują się poniżej:

Język angielski/English language - N1, N2, N3 - Gliwice, Katowice, Zabrze

Język angielski/English language - S1- Gliwie, Katowice, Zabrze

Język angielski/English language -S 2- Gliwice, Katowice, Zabrze

Język angielski/English language-S3, N3 - Gliwice, Katowice, Zabrze

Języki obce/Foreign languages -S1, S2, S3, N1, N2, N3 - Gliwice, Katowice, Zabrze

Poniżej kilka wskazówek.

1. Prosimy przedstawicieli grup o kontakt drogą mailową z wykładowcą w celu uzyskania Nazwy kursu oraz Klucza dostępu do kursu i udostępnienie tych informacji grupie.

Prosimy o przesyłanie emaili z domeny @student.polsl.pl

Adresy mailowe wykładowców w domenie @polsl.pl znajdują się również na stronie Studium w zakładce Sekcje językowe.

Pomocny będzie również plan zajęćhttps://plan.polsl.pl/ w zakładce Nauczyciele po rozwinięciu symbolu RJO5 Studium Języków Obcych, dalej odpowiednio Gliwice oraz Katowice i wyświetlają się wszyscy wykładowcy SJO

W sytuacji, kiedy nie znajdą Państwo informacji należy zwrócić się o pomoc do kierowników sekcji językowych:

Kierownik Sekcji języka angielskiego I         mgr Iwona Rocznik    iwona.rocznik@polsl.pl

Kierownik Sekcji języka angielskiego II        mgr Iwona Gałązka    iwona.galazka@polsl.pl

Kierownik Sekcji języka niemieckiego, rosyjskiego, polskiego jako obcego oraz języków romańskich    mgr Grażyną Kubarska     grazyna.kubarska@polsl.pl

2. Po otrzymaniu Nazwy kursu oraz Klucza dostępu do kursu każdy student/doktorant loguje się na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych https://platforma.polsl.pl/rjm1

Link do Platformy Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych znajduje się także:

na stronie internetowej Studium Języków Obcych (w górnym menu)

lub na stronie głównej Platformy Zdalnej Edukacji dostępnej pod adresem https://platforma.polsl.pl pod numerem 16 Studium Języków Obcych

Zasady logowania są takie same jak na inne platformy Politechniki Śląskiej

Są one dostępne na stronie głównej Platformy pod adresem:
https://platforma.polsl.pl/mod/page/view.php?id=421

3. Po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych każdy student/doktorant wybiera:

sekcję języka obcego, na który uczęszcza

dalej nazwisko i imię wykładowcy, z którym ma zajęcia

i Nazwę kursu, na który się zapisuje przy użyciu Klucza dostępu.

4. Po zapisaniu się na kurs każdy student/doktorant uczestniczy aktywnie w przygotowanych zajęciach online.

Życzymy studentom, doktorantom oraz wykładowcom efektywnych zajęć językowych przy zastosowaniu Platformy Zdalnej Edukacji.

Wykładowcy SJO

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
INFORMACJA - ZAJĘCIA JĘZYKOWE PROWADZONE ZDALNIE