Egzaminy dla pracowników przemysłu

KOMISJE EGZAMINACYJNE Z PRZEMYSŁU
 

Język angielski

 

 

mgr Grażyna GÓRECKA

 

mgr Bożena STEFANOWICZ

 

mgr Grażyna SUPKOWSKA

Język francuski

 

 

mgr Małgorzata BARTNIK

Język niemiecki

 

 

mgr Barbara DIMITRUK

Język rosyjski

 

mgr Aleksandra FEDORYSZYN


WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE DO EGZAMINÓW Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA PRACOWNIKÓW Z PRZEMYSŁU

I. ZNAJOMOŚĆ CZYNNA

1.     Swobodna wypowiedź w danym języku na tematy:
 
a) z życia codziennego z uwzględnieniem sytuacji pozazawodowej, mieszkaniowej, zainteresowań itp.
b) zawodowe - w szczególności w zakresie swojej specjalności. 
 

2.     Umiejętność zabierania głosu w dyskusji (uzasadniania swojej opinii, proponowanie, akceptowanie, odmowa itp.) 

3.     Swobodna umiejętność korzystania z literatury fachowej: czytanie, tłumaczenie i streszczenie.

II. ZNAJOMOŚĆ BIERNA

1.     Tłumaczenie 10 stron formatu A-4 przygotowanego tekstu oryginalnego w zakresie swojej specjalności (bez korzystania ze słownika). 

2.     Tłumaczenie nieznanego tekstu ogólno-technicznego z możliwością korzystania ze słownika.

UWAGA: ZAINTERESOWANY ZGŁASZA SIĘ NA EGZAMIN ZE SWOIMI MATERIAŁAMI SPECJALISTYCZNYMI I ODPOWIEDNIM SŁOWNIKIEM.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO DLA PRACOWNIKÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

1.     Sprawdzenie umiejętności zachowania się w sytuacjach życia codziennego.  

2.     Krótka wypowiedź na tematy ogólne. 

3.     Swobodna umiejętność korzystania z tekstów dostępnych w czasopismach fachowych lub ogólnych (czytania, tłumaczenia, streszczenie, dyskusja).

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzaminy dla pracowników przemysłu