TELC- The European Language Certificates - jest jednolitym systemem egzaminów stworzonym w oparciu o Europejski System Kształcenia Językowego.

Studium  Języków Obcych jest licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC i oferuje uczniom, studentom, pracownikom służby cywilnej oraz wszystkim chętnym możliwość uzyskania certyfikatów językowych na różnych poziomach biegłości językowej:

 • język angielski - poziom B1, B2
 • język niemiecki - poziom B1, B2 

Egzaminy TELC są honorowane i znane w krajach Unii Europejskiej oraz oficjalnie uznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Służby Cywilnej Rzeczpospolitej Polskiej, wiele instytucji publicznych i gospodarczych jako potwierdzenie znajomości języka.

Uzyskanie certyfikatu egzaminu TELC od poziomu B2  stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego  w zakresie nowożytnego języka obcego .

Egzaminy TELC uznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostały wpisane na  ministerialną listę kwalifikacji zawodowych jako akredytowne. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawalne w procesie kwalifikacji nauczycieli, w tym także do nauczania.

Więcej informacji o egzaminach TELC: www.telc.net.pl, www.telc.net, barbara.dimitruk@polsl.pl 

Sekretariat SJO przyjmuje zapisy na:

 • egzaminy  TELC na poziomach B1, B2
 • egzaminy próbne z języka angielskiego i niemieckiego  na w/w poziomach(terminy ustalane na bieżąco z kandydatami)
 • kursy przygotowujące do egzaminów na poziomie B1, B2

Sekretariat SJO (pok. 686, III piętro, Wydz. Górnictwa i Geologii)

tel./fax. 0-32-237-21-95, tel. 0-32-237-13-69, e-mail:rjm1@polsl.pl

EGZAMINY NA CERTYFIKATY TELC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 semestr letni

 

A) Termin I -(08.05.2019), godz.12.00. Wpata za egzamin do 04.04.2019

 

B) Termin II- (14.06.2019), godz.12.00. Wpłata za egzamin do 11.05.2019

 

C) Termin III - (), godz.12.00. Wpłata za egzamin

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW TELC

Dokonanie wpłaty za egzamin w Sekretariacie SJO lub przelewem podając numer konta:  60 1050 1230 1000 0002 0211 3056, nazwę egzaminu, język i poziom (Egzamin Telc - jęz. ang. - B2)

Ceny za egzamin TELC:

B1 - 410 zł

B2 - 480 zł

Dokonanie rejestracji - przedłożenie/przesłanie dowodu wpłaty w Sekretariacie SJO (Wydział Górnictwa i Geologii, III piętro, pokój 686 w godz. 8.00-10.30, 11.30-14).

WAŻNE

Warunkiem zorganizowania egzaminu jest zgłoszenie się minimum 7 osób z danego języka na określonym poziomie.

 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz   z jednej osoby na drugą.
 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma mozliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Egzaminy oceniane są komputerowo we Frankfurcie nad Menem. Informacji o wynikach egzaminu (ok. 8 tygodni po egzaminie) udziela Sekretariat SJO
 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną.
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek i gumkę.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzaminy Telc