15 kwietnia 2019
EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA STUDENTÓW NA WARUNKU
Terminy egzaminów z języka angielskiego dla studentów, którzy nie zdali egzaminu w sesji letniej 20117/18:
 
Studentci studiów stacjonarnych I stopnia
I termin: 05.06.2019 / godz. 15.30 / SJO
II termin: 5.07.2019 / godzina i sale zostaną podane w późniejszym terminie
III termin: 12.09.2019 / godzina i sale zostaną podane w późniejszym terminie
 
Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia
I termin: 05.06.2019 / godz. 15.30 / SJO
II termin: 06.07.2019 / godz. 8.00 / sale zostaną podane w późniejszym terminie
III termin: 14.09.2019 / godz. 8.00 / sale zostaną podane w póżniejszym terminie
 
W sesji letniej do egzaminu przystępują studenci kierunków, na których, zgodnie z programem studiów, egzamin zaplanowany jest w semestrze letnim (parzystym).
 
Studenci na warunku z języka angielskiego zobowiązani są do indywidualnego zapisywania się na każdy kolejny termin egzaminu osobiscie lub drogą mailową podając następujące informacje:
1. wydział / kierunek
2. forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne)
3. nr albumu
4. poziom języka / podręcznik
5. część egzaminu pozostała do zdania
6. nazwisko prowadzącego zajęcia w ostatnim semestrze lektoratu
 
Zapisy prowadzi mgr Małgorzata Żywioł malgorzata.zywiol@polsl.pl
 
Studenci przystępujący do egzaminu pisemnego zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz dostarczenia kserokopii dokumentu potwierdzającego zgodę na warunek z języka angielskiego (w dniu I terminu egzaminu).
 
W celu uzyskania informacji na temat wyników egzaminu i/lub ustalenia terminu części ustnej egzaminu oraz otrzymania wpisu należy kontaktować się bezpośrednio z lektorem prowadzącym zajęcia w ostatnim semestrze lektoratu.

Wiadomość utworzona: 15 kwietnia 2019 12:30, autor: Iwona Rocznik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Studium Języków Obcych