30 maja 2016
Prezentacja Pilotażowego Projektu CLIL

W poniedziałek 23 maja 2016r. w sali 331 na Wydziale Budownictwa odbyła się uroczysta końcowa prezentacja pilotażowego projektu CLIL (Content and Language Integrated Learning) w którym udział wzięli studenci II roku Wydziału Budownictwa w ramach lektoratu z języka angielskiego. Projekt mógł dojść do skutku dzięki współpracy nauczycieli języka ze SPNJO i przedmiotu z Katedry Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, którzy współpracowali przy jego realizacji od października 2015 roku. CLIL, czyli metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego, jest metodą innowacyjną rozszerzającą wiedzę fachową przy jednoczesnym pogłębianiu kompetencji językowej. Jest nauką przez działanie oraz przyczynia się do rozwoju takich umiejętności miękkich jak komunikatywność, myślenie przedsiębiorcze, i rozwiązywanie problemów. Uczy pracy zespołowej i rozwija kreatywność. O tych wszystkich zaletach metody CLIL, można było przekonać się podczas prezentacji studentów biorących udział w projekcie, którzy omówili główne etapy jego realizacji oraz zaprezentowali produkt końcowy – betonowe ławki, wykonane przez nich w laboratorium Wydziału Budownictwa. Dużym zainteresowaniem wśród gości obecnych na prezentacji spotkały się również nakręcone przez studentów krótkie filmy dokumentujące ich pracę w laboratorium przy odlewaniu ławek. Zarówno prezentacja jak i cały projekt spotkały się z dużym uznaniem władz Wydziału Budownictwa oraz nauczycieli akademickich. W imieniu SPNJO pragniemy podziękować opiekunom projektu, koordynatorce językowej mgr Grażynie Dudzie, koordynatorom merytorycznym w osobach dr hab. Inż. Tomasza Ponikiewskiego, mgr inż. Grzegorza Cygana oraz mgr inż. Adriana Kilijanka, za współpracę przy realizacji projektu, który był wyzwaniem zarówno dla studentów jak i nauczycieli. Mamy nadzieję, że zapoczątkuje on kontynuację współpracy nauczycieli języka i przedmiotu na naszej uczelni.

Wiadomość utworzona: 30 maja 2016 21:27, autor: Renata Pelka
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Studium Języków Obcych