9 stycznia 2021
International Staff Training Week - podsumowanie

W dniach 19-22 października 2020r. odbył się International Staff Training Week organizowany już po raz drugi w Politechnice Śląskiej wspólnie przez Dział Współpracy z Zagranicą oraz Studium Języków Obcych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wydarzenie miało formę wirtualną z użyciem platformy ZOOM.

Temat tegorocznego SUT ISTW 2020 “Internationalisation of Higher Education - Perspectives of International Learning” (Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego – perspektywy) stworzył doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w unowocześnianiu programów studiów szkolnictwa wyższego. Obszary tematyczne obejmowały szeroki zakres zagadnień związanych z wymianą wirtualną i telekolaboracją, czyli współpracą w trybie online, która umożliwia studentom naukę pracy w zespołach międzynarodowych i wielokulturowych. Rozważano również kwestie współpracy interdyscyplinarnej między nauczycielami różnych dziedzin. Mając na uwadze wyposażanie studentów w kompetencje przydatne i wysoko cenione na rynku pracy, w centrum zainteresowania uczestników znalazła się problematyka umiejętności „miękkich”, w szczególności rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, podejmowanie decyzji i myślenie krytyczne.

Zaproszenie na konferencję przyjęli i swoją obecnością uświetnili prelegenci z zagranicy:

ze Szwecji (Uniwersytet Linneusza):
- Alastair Creelman, specjalista ds. e-learningu i edukacji na odległość
- prof. Yael Tågerud - specjalistka ds. komunikacji międzykulturowej
- dr Corina Löwe, z-ca Kierownika Centrum Języków Obcych

z Japonii:
- prof. Daniela Caluianu - profesor językoznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Otaru

z Węgier:
- dr Ildiko Dosa, Kierownik Centrum Języków Obcych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie

z Ukrainy:
- OlhaTsubova, wykładowca na Wydziale Języków Obcych Politechniki Lwowskiej

Polskie uczelnie reprezentowały:
 
- dr Małgorzata Kurek, specjalistka ds. wymiany wirtualnej (Virtual Exchange) z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
 
- dr Barbara Loranc-Paszylk, ekspert ds. CLIL (Content and Language Integrated Learning), zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka obcego z Uniwersytetu w Bielsku-Białej.

Naszą uczelnię reprezentowali:

-dr inż. Dariusz Buchczik, kierownik projektów edukacyjnych prowadzonych metodą PBL w Politechnice Śląskiej

mgr Grażyna Duda, przewodnicząca Komisji ds. CLIL i PBL  w Studium Języków Obcych

- dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ, ekspert językowy w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją w Politechnice Śląskiej

- dr inż. Grzegorz Kłapyta, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą

- dr inż. Ludwina Żukowska, Koordynator Programu Erasmus +, Kierownik Sekcji Wymiany Międzynarodowej.

Swoje międzynarodowe projekty telekolaboracyjne prowadzone w Studium Języków Obcych z udziałem studentów Politechniki Śląskiej oraz studentów z uczelni w Armenii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Ukrainie i na Węgrzech, przedstawili również nasi wykładowcy ze Studium Języków Obcych:
 
- mgr Grażyna Duda
- mgr Iwona Seta-Dąbrowska
- mgr Renata Pelka
- mgr Bożena Stefanowicz
- mgr Janusz Sroka

Koordynatorami merytorycznymi konferencji i prowadzącymi obrady byli mgr Grażyna Duda oraz dr inż. Grzegorz Kłapyta.

Wszystkie wykłady, prezentacje i warsztaty SUT ISTW2020 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gości z zagranicy oraz przedstawicieli kadry akademickiej z różnych wydziałów Politechniki Śląskiej. International Staff Training Week 2020 był też platformą bezpośrednich kontaktów z naszymi zagranicznymi gośćmi i partnerami Politechniki Śląskiej z całego świata oraz niepowtarzalną okazją do dyskusji i planowania wspólnych działań i projektów. Dał on też możliwość zapoznania się z tematem innowacyjności i internacjonalizacji nauki również na  naszej uczelni i wykorzystania tej wiedzy do dalszej integracji naszej kadry naukowo-dydaktycznej w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań do programów studiów. SUT ISTW 2020 był wydarzeniem, które możemy określić mianem sukcesu, szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej, czego dowodem jest liczna korespondencja od uczestników i prelegentów z wyrazami uznania i deklaracją współpracy w kolejnych jego edycjach.

Wiadomość utworzona: 6 stycznia 2021 18:55, autor: Janusz Sroka
Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2021 23:21, wykonana przez: Janusz Sroka
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Studium Języków Obcych