Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych?
Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni.  

 

Czy studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd?
Tak. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w:

  • swojej uczeni macierzystej pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o podwyższeniu stypendium wszystkim studentom Erasmusa mającym określone problemy zdrowotne (uczelnia decyduje, w przypadku jakich problemów zdrowotnych będzie przyznawać wyższe stypendium) - informacji na ten temat udzielają uczelniani i/lub wydziałowi koordynatorzy; 
  • Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych studentów Erasmusa dostępne są tutaj. Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem swojej uczelni macierzystej (wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
studenci niepelnosprawni