Politechnika Śląska przystępując do Programu Edukacja EOG realizuje projekt dot. wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników uczelni (dydaktycznych, naukowych i administracyjnych) w zakresie:

·      mobilności studentów - studia i praktyki,

·      mobilności pracowników - prowadzenie zajęć dydaktycznych w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”,

·      wizyty przygotowawcze - przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w instytucjach z Państw-Darczyńców w celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu.

O PROGRAMIE EDUKACJA

Najnowsza inicjatywa edukacyjna realizowana w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2022. Rolę operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Program powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Rzeczpospolitą Polską.

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

·      Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

·      Mobilność w szkolnictwie wyższym

·      Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe

·      Współpraca instytucjonalna

Więcej na stronie: https://education.org.pl/

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

·      zmniejszanie nierówności ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

·      wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce,

·      wspieranie rozwoju kadr pracujących w obszarze edukacji oraz studentów,

·      wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

UDZIAŁ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Politechnika Śląska będąc uczestnikiem Programu Edukacja realizuje projekt w Komponencie II - Mobilność w szkolnictwie wyższym.

Czas trwania projektu  - 01/07/2020-30/09/2022

Budżet projektu - 93 234 €

1)     Uczelnie partnerskie w projekcie

·     Norwegian University of Science and Technology NTNU (Trondheim, Norwegia), www.ntnu.edu

·      UiT The Arctic University of Norway (Tromsø, Norwegia), www.uit.no

·      University of Stavanger (Stavanger, Norwegia), www.uis.no

·      Reykjavik University (Reykjavik, Islandia), www.ru.is

2)     Mobilności ujęte w projekcie:

·        wyjazdy do uczelni partnerskich – 9 studentów, 14 pracowników

·        przyjazdy z uczelni partnerskich – 4 pracowników.

3)     Jednostki Politechniki Śląskiej, które zgłosiły chęć uczestnictwa i wezmą udział w projekcie:

·        Wydział Architektury,

·        Wydział Budownictwa,

·        Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,

·        Wydział Mechaniczno-Technologiczny,

·        Wydział Organizacji i Zarządzania,

·        Instytut Fizyki,

·        Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych.

4)     Zasady dofinansowania wyjazdów stypendialnych

UTRZYMANIE UCZESTNIKÓW

WYJAZDY

Student

miesiąc*              € 1200,00

Pracownik

1 dzień                    250  

1 tydzień             € 1250

2 tygodnie          € 2200 

3 tygodnie          € 3000 

4 tygodnie          € 4000 

kolejny tydz. +   € 1000

PRZYJAZDY

Pracownik

1 dzień                    150  

1 tydzień                750  

2 tygodnie          € 1250 

3 tygodnie          € 2000 

4 tygodnie          € 3000 

kolejny tydz. +   € 1000

PODRÓŻ UCZESTNIKÓW

Koszt podróży - ryczałt

odległość            stawka

500-1999 km     € 275,00   (Norwegia i Liechtenstein)

2000-2999 km   € 360,00  (Islandia)

*miesiąc jest rozumiany jako jednostka czasu składająca się z 30 dni

5)     Rekrutacja

Wydziały / osoby zainteresowane uczestnictwem w programie w kolejnym naborze (przewidywany termin - I kwartał 2021) proszone są o kontakt z Katarzyną Czumak z Sekcji Wymiany Międzynarodowej Działu Współpracy z Zagranicą - katarzyna.czumak@polsl.pl

6)     Proces aplikacyjny

Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są realizowane na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja. Formularze dokumentów będą dostępne w najbliższym czasie.

7)     Szczegółowe informacje o programie:

·      prezentacja - http://education.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/prezentacja_program_edukacja.pdf

·     informacja o naborze - https://education.org.pl/przewodnik_dla_aplik/pierwszy-nabor/2-zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-trybie-konkursowym/

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PROGRAM EDUKACJA 2020