Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej – Sekcja Wymiany Międzynarodowej (RN3)
International Mobility Office Staff

Zuzanna Sadaj-Tyndyk
Kierownik Biura Wymiany Akademickiej / Head of International Mobility Office
e-mail: zuzanna.sadaj-tyndyk@polsl.pl  
tel: (+48) 32 237-2207, pokój: 48
SEKCJA PRZYJAZDÓW – WYMIANA AKADEMICKA
Incoming Exchange Students and Staff

tel: (+48) 32 237-2207
e-mail: mobility@polsl.pl  
Aplikacja DreamApply! dla studentów zagranicznych z wymiany akademickiej (http://incoming.polsl.pl)

Zuzanna Sadaj-Tyndyk
e-mail: Zuzanna.Sadaj-Tyndyk@polsl.pl tel: (+48) 32 237-2207
przyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ KA 103 oraz przyjazdy z UE/EFTA/Turcji (umowy bilateralne) / incoming students within Erasmus+ KA 103 and exchange students from EU/EFTA/Turkey for studies and traineeships (bilateral agreements)

Monika Suchy
e-mail: Monika.Suchy@polsl.pl tel: (+48) 32 237-2207
przyjazdy i wyjazdy studentów oraz pracowników w ramach Programu Erasmus+ KA107 oraz przyjazdy studentów z krajów spoza UE (umowy bilateralne) / incoming students and staff within Erasmus+ KA107 and exchange students from non-EU countries

Kamila Krupa
e-mail: Kamila.Krupa@polsl.pl tel: (+48) 32 237-1329
przyjazdy i wyjazdy studentów oraz pracowników w ramach Programu Erasmus+ KA107,
wyjazdy na część studiów i praktyki studentów oraz doktorantów z wydziałów:

 • Górnictwa i Geologii oraz Inżynierii Biomedycznej

SEKCJA WYJAZDÓW – WYMIANA AKADEMICKA
Outgoing Exchange Students and Staff

telefon: 32 237-1329
faks: 32 231-8085
e-mail ogólny: mobility@polsl.pl    

Anna Bastek
e-mail: Anna.Bastek@polsl.pl
wyjazdy pracowników z programu Erasmus+ KA 103 (Kraje Programu Erasmus+)

Katarzyna Czumak
e-mail: Katarzyna.Czumak@polsl.pl telefon: 32 237-1329
wyjazdy na część studiów i praktyki studentów i doktorantów z wydziałów:
 • Architektury
 • Transportu
 • Elektrycznego
 • Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Beata Machula
e-mail: Beata.Machula@polsl.pl telefon: 32 237-1329
wyjazdy na część studiów i praktyki studentów i doktorantów z wydziałów:
 • Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Matematyki Stosowanej
 • Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Danuta Stasiowska
e-mail: Danuta.Stasiowska@polsl.pl telefon: 32 237-1329
wyjazdy na część studiów i praktyki studentów oraz doktorantów z wydziałów:
 • Budownictwa
 • Mechanicznego Technologicznego
 • Chemicznego
 • Organizacji i Zarządzania

Joanna Mrowiec-Denkowska
Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+ (KA1) / Institutional Erasmus+ Coordinator (KA1)
Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, pokój: 288
e-mail: Joanna.Mrowiec-Denkowska@polsl.pl
telefon: 32 237-1753
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pracownicy