Pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą – Sekcja Wymiany Międzynarodowej (RN3)
International Mobility Office Staff

dr inż. Grzegorz Kłapyta
Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą / Head of International Mobility Office
e-mail: Grzegorz.Klapyta@polsl.pl  
tel: (+48) 32 237-1959, pokój: 269
SEKCJA PRZYJAZDÓW – WYMIANA AKADEMICKA
Incoming Exchange Students and Staff

tel: (+48) 32 237-2207
e-mail: mobility@polsl.pl  
Aplikacja DreamApply! dla studentów zagranicznych z wymiany akademickiej (http://incoming.polsl.pl)

Martyna Jurkiewicz
e-mail: Martyna Jurkiewicz@polsl.pl tel: (+48) 32 237-2207
przyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ KA 103 oraz przyjazdy z UE/EFTA/Turcji (umowy bilateralne) / incoming students within Erasmus+ KA 103 and exchange students from EU/EFTA/Turkey for studies and traineeships (bilateral agreements)

Monika Suchy
e-mail: Monika.Suchy@polsl.pl tel: (+48) 32 237-2207
przyjazdy i wyjazdy studentów oraz pracowników w ramach Programu Erasmus+ KA107 oraz przyjazdy studentów z krajów spoza UE (umowy bilateralne) / incoming students and staff within Erasmus+ KA107 and exchange students from non-EU countries

Aleksandra Waluśkiewicz
e-mail: Aleksandra.Waluskiewicz@polsl.pl tel: (+48) 32 237-2207
przyjazdy i wyjazdy studentów oraz pracowników w ramach Programu Erasmus+ KA107, wyjazdy na część studiów i praktyki studentów oraz doktorantów z wydziałów


SEKCJA WYJAZDÓW – WYMIANA AKADEMICKA
Outgoing Exchange Students and Staff

telefon: 32 237-1329
e-mail ogólny: mobility@polsl.pl    

Anna Bastek
e-mail: Anna.Bastek@polsl.pl
wyjazdy pracowników z programu Erasmus+ KA 103 (Kraje Programu Erasmus+)

Katarzyna Czumak
e-mail: Katarzyna.Czumak@polsl.pl telefon: 32 237-1329
wyjazdy na część studiów i praktyki studentów i doktorantów z wydziałów:
 • Architektury
 • Elektrycznego
 • Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
 • Transportu
Beata Machula
e-mail: Beata.Machula@polsl.pl telefon: 32 237-1329
wyjazdy na część studiów i praktyki studentów i doktorantów z wydziałów:
 • Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
 • Matematyki Stosowanej
 • Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Danuta Stasiowska
  e-mail: Danuta.Stasiowska@polsl.pl telefon: 32 237-1329
  wyjazdy na część studiów i praktyki studentów oraz doktorantów z wydziałów:
  • Budownictwa
  • Chemicznego
  • Inżynierii Biomedycznej
  • Mechanicznego Technologicznego
  • Organizacji i Zarządzania
   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Pracownicy