Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Biuro jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Biuro koordynuje i organizuje rekrutację i kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne oraz cudzoziemców na studia i staże w Polsce. Prowadzi również obsługę Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego.

INFORMACJE O OFERCIE STYPENDIALNEJ

KONTAKT:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Tel.: +48 22 826 74 34
Fax: +48 22 826 28 23
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl  

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl 

Nadchodzące terminy składania aplikacji:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej