1. WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Dyscypliny naukowe:
  - AUTOMATYKA I ROBOTYKA
  - BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
  - ELEKTRONIKA
  - INFORMATYKA

2. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA 

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Dyscypliny naukowe:
  - BUDOWNICTWO

3. WYDZIAŁ CHEMICZNY

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Dyscypliny naukowe:
  - CHEMIA
  - INŻYNIERIA CHEMICZNA
  - TECHNOLOGIA CHEMICZNA

4. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Dyscypliny naukowe:
  - ELEKTROTECHNIKA

5. WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

Studia stacjonarne
Dyscypliny naukowe: 
  - GÓRNICTWO I GEOLOGIA INŻYNIERSKA

6. WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Dyscypliny naukowe:
  - INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
  - INŻYNIERIA PRODUKCJI
  - METALURGIA

7. WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Dyscypliny naukowe:
  - BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
  - ENERGETYKA
  - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

8. WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Studia stacjonarne
Dyscypliny naukowe:
  - BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
  - INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
  - INŻYNIERIA PRODUKCJI
  - MECHANIKA

9. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Dyscypliny naukowe: 
  - INŻYNIERIA PRODUKCJI
  - INŻYNIERIA PRODUKCJI (studia niestacjonarne w języku angielskim)
  - NAUKI O ZARZĄDZANIU
  - NAUKI O ZARZĄDZANIU (studia niestacjonarne w języku angielskim)

10. WYDZIAŁ TRANSPORTU

Studia stacjonarne
Dyscypliny naukowe:
  - BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN 
  - TRANSPORT

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
wykaz_dyscyplin