UCHWAŁY SENATU:

Uchwała Senatu w sprawie wzoru umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne świadczone na Politechnice Śląskiej

Uchwała Senatu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

STUDIA I i II STOPNIA:

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I stopnia i II stopnia

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych I stopnia i II stopnia

Umowa o warunkach odpłatności za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku

STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE):

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych III stopnia (doktoranckich)

 STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE, SZKOLENIA:

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych (pomiędzy Politechniką Śląską a słuchaczem)

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych (pomiędzy Politechniką Śląską a zakładem pracy)

Umowa o warunkach odpłatności za kurs dokształcający (pomiędzy Politechniką Śląską a uczestnikiem)

Umowa o warunkach odpłatności za kurs dokształcający (pomiędzy Politechniką Śląską a zakładem pracy)

Umowa o warunkach odpłatności za szkolenie (pomiędzy Politechniką Śląską a uczestnikiem)

Umowa o warunkach odpłatności za szkolenie (pomiędzy Politechniką Śląską a zakładem pracy)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Umowy o warunkach odpłatności