Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do przejściowo trudnych sytuacji życiowych zalicza się w szczególności:

  1. nieszczęśliwy wypadek studenta,
  2. choroba studenta, jego rodziców, dziecka lub współmałżonka, jeżeli wymaga zakupu kosztownych leków,
  3. utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka,
  4. zniszczenie mieszkania, domu lub gospodarstwa na skutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego przejściową trudną sytuację życiową. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

Wysokości świadczeń dla studentów Politechniki Śląskie w roku akademickim 2019/2020

Wniosek o przyznanie zapomogi (DOC | PDF)

Application for a benefit (DOC | PDF)

 

W przypadku trudności z odczytem pliku w formacie DOC należy zainstalować odpowiednie czcionki.

If you have difficulty opening DOC file, please install the appropriate fonts.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zapomoga