Na podstawie art. 281 ust. 2 ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio do doktorantów studiujących na studiach doktoranckich.

Wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę doktoranci mogą złożyć na wydziale, na którym odbywają studia doktoranckie, lub w Sekcji Spraw Stypendialnych. Wniosek o stypendium rektora, wraz z załącznikami, doktoranci powinni złożyć u kierownika studiów doktoranckich.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Spraw Stypendialnych.

Harmonogram wypłat stypendiów z funduszu stypendialnego w roku akademickim 2019/2020

Wysokość stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Wysokość świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Stypendium rektora

Wniosek o przyznanie stypendium rektora (PDF)

Stypendium socjalne

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (DOC | PDF)

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (DOC | PDF)

Zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (DOC | PDF)

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (DOC | PDF)

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (DOC | PDF)

Oświadczenie o dochodzie utraconym (DOC | PDF)

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym (DOC | PDF)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (DOC | PDF)

Zapomoga

Wniosek o przyznanie zapomogi (DOC | PDF)

 

W przypadku trudności z odczytem plików w formacie DOC należy zainstalować odpowiednie czcionki

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Świadczenia dla doktorantów