Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć do dnia 20 października w semestrze zimowym i do dnia 5 marca w semestrze letnim.

Wysokość świadczeń dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 - stypendium rektora

Wysokość świadczeń dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 - stypendium rektora

Wniosek o przyznanie stypendium rektora (DOC | PDF)

Wniosek o przyznanie stypendium rektora na kolejny semestr tego samego roku studiów
(DOCPDF)

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora

 

W przypadku trudności z odczytem plików w formacie DOC należy zainstalować odpowiednie czcionki.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stypendium rektora