Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów albo
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym roku akademickim.

Wysokości świadczeń dla studentów Politechniki Śląskie w roku akademickim 2019/2020

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (DOC | PDF)

 

W przypadku trudności z odczytem plików w formacie DOC należy zainstalować odpowiednie czcionki.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stypendium dla osób niepełnosprawnych