Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2020/2021 należy złożyć w postaci papierowej wraz z załącznikami do 15 października 2020 r. Zwiększenie stypendium mogą otrzymywać wyłącznie uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich. O zwiększenie stypendium doktoranckiego nie mogą ubiegać się doktoranci szkoły doktorskiej.

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na drugim i kolejnych latach studiów

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2019/2020

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dotacja projakościowa