29 stycznia 2013
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – PROCEDURA-semestr letni 2012/2013

W wykonaniu procedury przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów uprzejmie informuję, że zgodnie z § 23 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej ustala się następujące nieprzekraczalne terminy:

1. Z dniem 23.01.2013r. Rektor ustalił w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego i przekazuje pismem wg rozdzielnika do wiadomości Wydziałowym Komisjom Stypendialnym (WKS) i Dziekanom Wydziałów:

a) procent liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów,

b) wysokość i kategorie stypendium rektora dla najlepszych studentów,
( PISMO RD/4/12/13 )

2. maksymalnie do 15.03.2013r. odpowiednio Dziekani ( a na wydziałach, a gdzie zgodnie z art. 176 i 177 ustawy są powołane to Wydziałowe Komisje Stypendialne) opiniują wnioski naliczając punkty oraz ustalając listy rankingowe z podziałem na odpowiedni procent zgodnie z pismem o którym mowa w ust. 1 - ustalając uprawnionych ( zgodnie z liczbą ujętą w załączniku NR1 tyt. Liczba stypendium rektora) do pobierania stypendium rektora dla najlepszych studentów,

3. maksymalnie do 22.03.2012r. wyznaczeni pracownicy dziekanatów odpowiedzialni za pomoc materialną na wydziałach przekazują listy wypłat stypendium do Kwestury ,

4. 5.04.2013r. data przelania stypendium rektora na konta studentów.


Zgodnie z Ustawą stypendium rektora przyznaje się na wniosek studenta natomiast listę rankingową konstruuje się na podstawie punktacji zawartej we wniosku.

Wiadomość utworzona: 29 stycznia 2013 14:11, autor: Grażyna Maszniew
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Obsługi Studiów