Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Analysis of wellbore cement degradation in contact zone with formation rock

 Politechnika Śląska

 

wartość projektu: 397 494,00 zł                          wartość dofinansowania: 397 494,00 zł

     

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska
Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
.
Informacje źródłowe na temat Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
na stronie: 
http://www.eog.gov.pl

 

termin realizacji: 01.10.2013 - 31.12.2015

Cementy wiertnicze stosowane są jako materiał wzmacniający otwór, a także uszczelniający przestrzeń pozarurową, izolując warstwy wodonośne. W przypadku sekwestracji dwutlenku węgla należy liczyć się z możliwością oddziaływania kwaśnych gazów na wody podziemne, skały budujące górotwór i cementy wiertnicze. W wyniku zakwaszenia środowiska może dochodzić do rozpuszczania faz stałych i powstawania nowych faz mineralnych, zmieniających skład skał formacyjnych i cementów w otworze.

Celem projektu jest określenie zmian zachodzących w strefie kontaktowej cement-skała w symulowanych warunkach złożowych. Badania geochemiczne i mineralogiczne będą przeprowadzone w skali laboratoryjnej. Określenie wpływu zachodzących reakcji na deteriorację lub uszczelnienie strefy kontaktowej cement-skała ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa składowania kwaśnych gazów w górotworze.

Porównanie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych i komputerowego modelowania geochemicznego przyczyni się do szerszego wykorzystania modelowania w przypadku reakcji zachodzących pomiędzy kwaśnymi gazami a cementami wiertniczymi.

Wellbore cement is used as a seal to secure and support casing inside the well and prevent fluid communication between the underground fluid-containing layers. During geological sequestration, CO2 is likely to react with formation fluids, reservoir rocks and wellbore cement in the injection zone. The acidification of the fluids may result in the dissolution of solid phases and formation of the new solid phases which may cause changes in rock and cement composition.

The aim of the project is to determine the rock-cement interactions under simulated reservoir conditions by conducting laboratory-scale geochemical and mineralogical studies. The determination of whether zonal isolation deteriorates or improves through chemical reactions on formation rock and cement contact zone is essential in long-term safety and security of acid gases sequestration.

The comparison of the obtained results (of experimental and modeling simulation) will benefit in the improvement of computer modeling implementation in the issues of acid gas – cement reactions.AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU
 

W wyniku realizacji projektu powstały m.in. następujące publikacje: As a result of the project the following papers were published (i.a.):

  1. Labus M., Such P., 2016, Microstructural characteristics of wellbore cement and formation rocks under sequestration conditions, J Petrol Sci Eng, 138, 77-87.

  2. Lorek A., Labus M., Bujok P., 2016, Wellbore cement degradation in contact zone with formation rock, Env Earth Sci, 75, 499-514.

  3. Labus M., Wertz F., 2017, Identifying geochemical reactions on wellbore cement/caprock interface under sequestration conditions, Env Earth Sci 76: 443.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSB-23