Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Children exposure to indoor air pollutants in nursery schools

 Politechnika Śląska

 

wartość projektu: 397 635,00 zł                          wartość dofinansowania: 397 635,00 zł

     

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska
Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
.
Informacje źródłowe na temat Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
na stronie: 
http://www.eog.gov.pl

 

termin realizacji: 01.09.2013 - 31.05.2015

Currently people spend 80-90% of their time indoor, what results in higher exposures to indoor pollutants. Children are one of the groups of high-risk. Their light-weight bodies respectively inhale more pollutants and their growing organisms are more sensitive than those of adults. Despite the fact that indoor air quality in nursery schools is an important factor of children exposure to some pollutants, so far this matter is poorly understood. Therefore, understanding how indoor air quality relates to outdoor concentrations is crucial to reduce adverse health effects.  

The realization of the project includes the concentration measurements of selected chemical and biological air pollutants in four nursery schools located in the central part of Upper Silesia during winter and spring seasons. As potential health relevant indoor pollutants, volatile organic compounds (VOC), particulate matter with aerodynamic diameter below 10 mm (PM10) and bioaerosols (fungi and bacteria) have been selected. Carbon dioxide concentrations as well as physical parameters (temperature and humidity) will be monitored as an indicator of ventilation efficiency. Realization of this particular quantitative analysis connected with survey researches and children observation may deliver data on potential health or well-being consequences.

Obecnie ludzie spędzają 80-90% czasu wewnątrz pomieszczeń, tym samym wzrasta ich narażenie na zanieczyszczenia wewnętrzne. Jedną z grup wysokiego ryzyka są dzieci, które w odniesieniu do masy ciała wdychają więcej powietrza niż dorośli. Co więcej uważa się, że narażenie na zanieczyszczenia dzieci jest większe, gdyż organizmy w fazie wzrostu są bardziej podatne na uszkodzenia niż organizmy już rozwinięte. Pomimo iż jakość powietrza w budynkach przedszkoli ma istotny udział w narażeniu dzieci na wewnętrzne zanieczyszczenia powietrza, jak dotąd problem ten jest słabo rozpoznany. Stąd istnie potrzeba poznania zależności pomiędzy jakością powietrza wewnętrznego i zewnętrznego co jest istotne w celu zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych.

Realizacja projektu obejmuje badania stężeń wybranych chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń powietrza. Pomiary zostaną przeprowadzone w czterech przedszkolach położonych w centralnej części górnego Śląska. Do badań wybrano następujące zanieczyszczenia powietrza: lotne związki organiczne (LZO), pył zawieszony o średnicy poniżej 10 µm oraz bioaerozole (grzyby i bakterie) jako potencjalnie groźne dla zdrowia. Wykonywane będą również pomiary stężenia dwutlenku węgla wraz z parametrami fizycznymi powietrza (temperaturą i wilgotnością), które są wskaźnikiem skuteczności systemu wentylacji. Realizacja szczegółowych analiz ilościowych w połączeniu z badaniami ankietowymi oraz obserwacjami może dostarczyć danych na temat potencjalnego wpływu tych zanieczyszczeń na zdrowie i samopoczucie dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSB-18