Pełnomocnicy dziekana ds. zarządzania projektami

Do zadań pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami należy:

  • przekazywanie informacji pracownikom i doktorantom jednostki organizacyjnej, w zakresie ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów,
  • udzielanie pomocy kierownikom projektów w zakresie realizacji obowiązujących procedur dotyczących zarządzania projektami,
  • współpraca z CZP w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów i ich realizacji.

Pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami powołuje dziekan wydziału.

Informacje dla pełnomocników dziekanów ds. zarządzania projektami pdf

Pełnomocnicy dziekana ds. zarządzania projektami

           1. Wydział Architektury

Dr inż. arch. Tomasz Bradecki 
32-2372419 tomasz.bradecki@polsl.pl
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Gliwice, Akademicka 7, pokój 508

           2. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Dr inż. Krzysztof Tokarz 
32-2372300 krzysztof.tokarz@polsl.pl  
Instytut Informatyki
Gliwice, Akademicka 16, pokój 311

          3. Wydział Budownictwa

Dr inż. Magdalena Kowalska 
32-2371543, magdalena.kowalska@polsl.pl  
Katedra Geotechniki i Dróg
Gliwice, Akademicka 5, pokój 215A

          4. Wydział Chemiczny 

Dr inż. Wojciech Domagała

 32-2371305, wojciech.domagala@polsl.pl  
Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów
Gliwice, Krzywoustego 6, pokój 77

           5. Wydział Elektryczny

Dr inż. Ryszard Bogacz
32-2372199, ryszard.bogacz@polsl.pl  
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki
Gliwice, Akademicka 10, pokój 19A

            6. Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ
32-2372487, marcin.lutynski@polsl.pl
Katedra Eksploatacji Złóż
Gliwice, Akademicka 2, pokój 297

            7. Wydział Inżynierii Biomedycznej     

Dr hab. inż. Dominik Spinczyk, prof. PŚ
32-2371988, dominik.spinczyk@polsl.pl
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej

Gliwice, Akademicka 16, pokój 749

 

           8. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Dr hab. inż. Wojciech Stanek, prof. PŚ
32-2371124, wojciech.stanek@polsl.pl  
Instytut Techniki Cieplnej
Gliwice, Konarskiego 22, pokój 105

            9. Wydział Matematyki Stosowanej

Dr Beata Sikora
32-2371203, beata.sikora@polsl.pl  
Instytut Matematyki
Gliwice, Akademicka 16, pokój 622A

            10. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr hab. inż. Rafał Babilas
32-2372021, rafal.babilas@polsl.pl  
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Gliwice, Konarskiego 18A, pokój 282C

            11. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. PŚ 
32-6034463, janusz.adamiec@polsl.pl  
Katedra Nauki o Materiałach
Katowice, Graniczna 16, pokój 21

            12. Wydział Organizacji i Zarządzania

Dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk
32-2777402, karolina.wielicka@polsl.pl
Instytut Zarządzania i Administracji
Zabrze, Roosevelta 26-28

            13. Wydział Transportu 

Dr inż. Jan Filipczyk

32-6034040, jan.filipczyk@polsl.pl
Dziekanat Wydziału Transportu
Katowice, Krasińskiego 8, pokój 115

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pełnomocnicy dziekana ds. zarządzania projektami