Z dniem 1 grudnia 2010 roku, zdodnie z zarządzeniem Nr 14/10/11, utworzony został w strukturze administracji centralnej, w pionie Rektora, dział o nazwie Centrum Zarządzania Projektami i o symbolu organizacyjnym CZP, w skład którego wchodzą:

1) Biuro Obsługi Projektów Krajowych - CZP1,
2) Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych - CZP2,
3) Biuro Obsługi Projektów Międzyanrodowych- CZP3,
4) Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych - CZP4,
5) Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych- CZP5,
6) Biuro Obsługi Finansowej Projektów - CZP6.

W Centrum Zarządzania Projektami funkcję Doradcy ds. Zamówień Publicznych pełni mgr inż. Bożena Kazimierczak tel. 032/237- 1596.

Do zakresu zadań Centrum Zarządzania Projektami należy: 

  • koordynacja zarządzania projektami badawczymi, edukacyjnymi i inwestycyjnymi w Uczelni, z wyłączeniem programów Life Long Learning Programe (LLP) i Erasmus Mundus,
  • udzielanie wsparcia dla kierowników projektów w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów i ich weryfikacja,
  • monitorowanie i kontrola realizacji harmonogramów i budżetów projektów,
  • nadzorowanie finansowania projektów,
  • zarządzanie projektami strategicznymi o charakterze inwestycyjnym w skali Uczelni,
  • doskonalenie wiedzy kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami.

Centrum Zarządzania Projektami ściśle współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji projektów.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas