BIOFARMA      

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Infrastrukturalnych (CZP4) należy:


1) koordynacja całości prac związanych z realizacją projektów,
2) nadzór nad prawidłową realizacją projektów w zakresie harmonogramu i budżetu projektów,
3) monitorowanie realizacji projektów i sporządzanie krótkich miesięcznych raportów dla Kanclerza i Rektora,
4) rozliczanie finansowe projektów,
5) sporządzanie wszelkich informacji dla instytucji finansujących projekty,
6) prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów.

Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych (CZP4) wykonuje zadania na rzecz następujących programów i projektów:
1) Programy Operacyjne,
2) dotacje MNiSW na projekty infrastrukturalne Uczelni,
3) Fundusz Ochrony Środowiska,
4) Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
5) inne dostępne zewnętrzne źródła finansowania projektów infrastrukturalnych.

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych (CZP4)
Ul. Banacha 10, 44-100 Gliwice
parter
tel. 032/237-2006 
CZP4@polsl.pl

dr inż. Marcin Górski- p.o. kierownika, tel. 032/237-20-06   

e-mail: marcin.gorski@polsl.pl

mgr inż. Joanna Marek joanna.marek@polsl.pl  tel. 032/237-20-06   

mgr inż. Hanna Biela hanna.biela@polsl.pl        tel. 032/237-24-81

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CZP4