Strona własna CZP3 www

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych (CZP3) należy:


1) działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków w ramach programów europejskich, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
2) pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów,
3) pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów,
4) weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów i opiniowanie wniosków o pełnomocnictwa dla kierowników projektów,
5) sprawdzanie wg list kontrolnych wniosków i umów projektów finansowanych ze środków unijnych,
6) ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów i umów,
7) monitorowanie ocen projektów,
8) doradztwo dla kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,
9) obsługa systemu ZAM w zakresie odpowiednich źródeł finansowania projektów,
10) bieżąca współpraca z pełnomocnikami dziekanów ds. zarządzania projektami,
11) pełnienie roli LEAR na potrzeby Programów Ramowych UE i programu CIP,
12) koordynacja zadań Regionalnego Punktu Kontaktowego dla województwa śląskiego i opolskiego (w tym Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców),
13) sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów europejskich.


Biuro Obsługi Projektów Europejskich (CZP3) wykonuje zadania, o których mowa wyżej na rzecz następujących programów i projektów:
1) Programy UE
a) Programy Ramowe UE,
b) Program Euratom,
c) Fundusz Badawczy Węgla i Stali,
d) Instrument Finansowy Life+ ,
e) Tempus,
f) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – (CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme),
g) European Science Foundation,
2) Projekty PMW - Projekty Międzynarodowe Współfinansowane,
3) Projekty PMN - Projekty Międzynarodowe Niewspółfinansowane
a) ERA-Net, ERA-Net PLUS,
b) COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych,
c) EUREKA – Program współpracy pomiędzy nauką i przemysłem,
d) Konkurs MNiSW – Grant na Grant,
4) RPK - Regionalny Punkt Kontaktowy dla województwa śląskiego i opolskiego.

PIC Politechniki Śląskiej : 999899087

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Projektów Europejskich (CZP3)
Ul. Banacha 10, 44-100 Gliwice
2 piętro
tel. 032/2371998 fax. 032/2372450
CZP3@polsl.pl


Strona własna CZP3 www

Kierownik Biura: mgr inż Katarzyna Markiewicz-Śliwa, tel. 237-20-92

e-mail: katarzyna.markiewicz(at)polsl.pl

Pracownicy:
mgr inż. Dominika Raróg-Ośliźlok dominika.rarog(at)polsl.pl
mgr inż. Agnieszka Wyżgolik agnieszka.wyzgolik(at)polsl.pl
mgr Anna Łukaszkiewicz-Kierat  anna.lukaszkiewicz(at)polsl.pl 
mgr inż. Agnieszka Kwiatkowska  agnieszka.kwiatkowska(at)polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CZP3