Strona własna CZP2 www

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Strukturalnych (CZP2) należy:


1) działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy strukturalnych, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
2) pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów,
3) pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów,
4) weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów i opiniowanie wniosków o pełnomocnictwa dla kierowników projektów,
5) sprawdzanie wg list kontrolnych wniosków i umów projektów dofinansowanych ze środków strukturalnych,
6) ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów i umów,
7) monitorowanie ocen projektów,
8) doradztwo dla kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,
9) obsługa systemu ZAM w zakresie odpowiednich źródeł finansowania projektów,
10) bieżąca współpraca z pełnomocnikami dziekanów ds. zarządzania projektami,
11) sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów strukturalnych.

Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych (CZP2) wykonuje zadania, o których mowa wyżej na rzecz następujących programów i projektów:
1) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w tym „kierunki zamawiane”,
3) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,
5) Polsko-Szwajcarski Program Badawczy,
6) Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych.

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych (CZP2)
Ul. Banacha 10 44-100 Gliwice
1 piętro
tel. 032/237-2670
CZP2@polsl.pl


Strona własna CZP2 www

Kierownik Biura: mgr Anna Ober, tel. 32-237-1397

e-mail: anna.ober(at)polsl.pl

Pracownicy:
inż. Małgorzata Dziubek-Zouaoui  malgorzata.dziubek-zouaoui(at)polsl.pl
mgr inż. Katarzyna Szmigiel katarzyna.szmigiel(at)polsl.pl
mgr inż. Ewa Seredyńska-Hliniak ewa.seredynska-hliniak(at)polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CZP2