21 stycznia 2013
Konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

Zespół CZP1 pragnie poinformować o ogłoszonym przez Dyrektora NCBR konkursie na projekty w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

Cele  programu:
Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:
1. kardiologii i kardiochirurgii
2. onkologii
3. neurologii i zmysłach
4. medycynie regeneracyjnej

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Wnioski składane mogą być przez konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), w skład którego wchodzi co najmniej pięć jednostek organizacyjnych, w tym:
- co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., albo co najmniej dwie jednostki naukowe, oraz inne jednostki organizacyjne, takie jak, np. jednostki samorządu terytorialnego i podmioty lecznicze.

Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest od 21 stycznia do 20 lutego 2013 r.

Wniosek wstępny należy sporządzić wyłącznie w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu, i przesłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.strategmed@ncbr.gov.pl

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod linkiem!!!!

Wiadomość utworzona: 21 stycznia 2013 10:16, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 21 stycznia 2013 10:19, wykonana przez: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami