19 lutego 2013
Konkurs "Granty na granty" - wpracie MNiSW dla koordynatorów projektów 7.PR oraz FBWiS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w

europejskich programach badawczych.

 

Wsparcie finansowe mogą otrzymać jedynie polskie jednostki naukowe, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i pełnić w nim rolę koordynatora

projektu. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych (do 50 000 zł) na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w

odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposals) ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

 

Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 30 maja 2013r.

 

Więcej informacji:

http://tinyurl.com/a5wapct

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2013 09:16, autor: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami