30 października 2012
MNISW - konkurs w ramach programu "Iuventus Plus"

Zespół CZP1 informuje o konkursie w ramach programu "Iuventus Plus" ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i gorąco zachęca do udziału.
 
Do konkursu na realizację projektów  w ramach programu „Iuventus Plus” mogą być zgłoszone projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).
 
Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2012 roku.
 
Ogłoszenie konkursowe w pełnym brzmieniu dostępne jest pod linkiem.

Wiadomość utworzona: 27 września 2012 09:04, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 30 października 2012 13:18, wykonana przez: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami