7 lipca 2016
III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:
 
  1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  4. Leśnictwo i przemysł drzewny.
 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF:https://osf.opi.org.pl.
  
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 30 września 2016 r. (do godziny 15:00).

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2016 12:55, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 7 lipca 2016 12:56, wykonana przez: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami