8 lipca 2014
Nabór wniosków do konkursu w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014. Jego celem jest udzielenie wsparcia projektom zakładającym współpracę uczelni i pracodawców dla podniesienia jakości praktycznych aspektów kształcenia (w tym praktyki i staże), a także zwiększenie udziału pracodawców w kształceniu studentów. Wnioskodawcami mogą być szkoły wyższe spełniające kryteria dostępu określone w dokumentacji konkursowej. Wysokość dofinansowania stanowi do 100% wartości projektu. Wnioski składać można do 15 lipca 2014 r. Więcej informacji dotyczących konkursu znajdą Państwo na Stronie NCBiR

Wiadomość utworzona: 8 lipca 2014 12:11, autor: Radosław Rychel
Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2014 12:19, wykonana przez: Radosław Rychel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami