21 grudnia 2016
Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr 1/MPK/POWER/3.3/2016

W dniu 13.12.2016 NCBiR zamieścił informację o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia. Politechnika Śląska na przedmiotowy konkurs złożyła 6 wniosków, 1 projekt został oceniony pozytywnie i został wskazany do dofinansowania:

 

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Jednostka

Całkowite koszty projektu (PLN)

Dofinansowanie projektu dla Politechniki (PLN)

Umiędzynarodowienie studiów na Politechnice Śląskiej poprzez opracowanie
i uruchomienie specjalności lotniczych

 

Dr inż. Wojciech Jamrozik

RMT0

1 733 727, 60 zł

1 681 715, 76 zł

 

List projektów ocenionych pozytywnie 

Lista projektów ocenionych negatywnie  

Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2016 08:38, autor: Anna Rużeńska
Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2016 09:03, wykonana przez: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami