30 maja 2019
Informacja o zaproszeniu do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

W dniu 29.05.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację  o zaproszeniu do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi  z najlepszych! 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi  z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach i/lub konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów i/lub konferencji międzynarodowych. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 130 wybitnie uzdolnionych studentów  w międzynarodowych zawodach, konkursach i/lub konferencjach.

 

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

1)      80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

2)      320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

 

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2020 r.

 

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2019 r., w formie dokumentu elektronicznego.

 

Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: najlepsi@nauka.gov.pl  

 

Pełna treść informacji wraz z załącznikami

Wiadomość utworzona: 30 maja 2019 13:07, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami